Naše produkty, vaše výhody
FUNGICIDY
HERBICIDY
INSEKTICIDY
OSTATNÍ
Comrade
Difenzone
Follow 80 WG
Interest
Keypro
Misha 20 EW
Scab 480 SC
Scab 80 WG
Tebseme
Tebusha 25% EW
Arnold
Benta 480 SL
Buzzin 70 WG
Clap
Dicash
EmceeTM
Flash 500 SC
Fluent 500 SC
Maza 4% SL
Nicosh
Quick 5 EC
Rim 25 WG
Sharpen 33 EC
Sharpen 40 SC
TMB 75 WG
Fasthrin
Granprotec
Poleci
Pyrifos 480 EC
Sindoxa
Grassrooter
Lima Oro
Next
Slider

Sharda Cropchem Ltd. je indická agrochemická firma, založená v roce 1987 manželi R.V. Bubnou a Shardou R. Bubnou. Od začátku své činnosti se firma soustředila na generické aktivní látky používané v prostředcích na ochranu rostlin. V současnosti je Sharda dynamicky se rozvíjející společnost se stabilizovanou pozicí na globálním trhu s prostředky na ochranu rostlin. Sídlo firmy se nachází v Bombaji v Indii a její pobočky a zástupci pracují v 80 zemích světa. Od roku 2013 je společnost kótována na burze cenných papírů NSE v Indii. Aktuálně Sharda uskutečňuje silnou expanzi na evropských trzích.

Sharda má specializované agrochemické znalosti a jedinečné kompetence v oblasti: identifikace generických aktivních látek, zpracování složení agrochemických přípravků, přípravy dokumentace, získání registrace v různých zemích světa, distribuce a marketingu na místních trzích.