Postřikový herbicidní přípravek k likvidaci trávovitých plevelů a širokolistých plevelů: ozimé obilniny, hrách, soja, slunečnice, lupina, tabák, cibule, česnek, pórek, mrkev, celer, rajčata, réva vinná, jahody, ovocné sady, trávy na semeno.

 

Účinná látka pendimethalin 330 g/l
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 5 l, 10 l, 20 l

 

Sharpen 33 EC – mechanismus účinku

Po aplikaci je účinná látka přípravku přijímána listy i dalšími zelenými částmi rostlin a kořeny. Sharpen 33 EC inhibuje počáteční růst a vývoj klíčních rostlin citlivých plevelů. Zasažené plevele odumírají krátce po vyklíčení, nebo vzejití. Sharpen 33 EC hubí široké spektrum jednoletých plevelů. Preemergentní aplikace je účinná na důležité jednoděložné plevele a na širokou škálu dvouděložných plevelů, postemergentně doporučujeme řešit především širokolisté plevele. Při aplikaci za suchých podmínek doporučujeme mělké zapravení přípravku, čímž zvýšíme účinnost, především na trávovité plevele.

 

Sharpen 33 EC – rozsah použití přípravku proti jedno – a dvouděložným jednoletým plevelům

Plodina Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
obilniny (ozimé obilniny pšenice, ječmen, tritikale) 4,0 – 5,0 l/ha 400 – 600 l vody/ha AT do 2 dnů po zasetí, nebo po vzejití obilovin, kdy chundelka má 1 – 2 listy
slunečnice 6,0 l/ha 400 – 600 l vody/ha AT před setím se zapravením
kukuřice 4,0 – 5,0 l/ha 400 – 600 l vody/ha 90 před setím se zapravením, nebo těsně po zasetí
sója 4,0 – 5,0 l/ha 400 – 600 l vody/ha AT před setím se zapravením, nebo těsně po zasetí
hrách 5,0 l/ha 400 – 600 l vody/ha AT před vzejitím
lupina, mrkev, petržel 4,0 – 5,0 l/ha 400 – 600 l vody/ha AT před vzejitím
cibule, česnek, pórek 4,0 – 5,0 l/ha 400 – 600 l vody/ha AT po zasetí před vzejitím, sadba cibule a česneku také post ve fázi 2,5 – 3 listů
celer, rajče, tabák, jahodník, košťálová zelenina podrobné informace naleznete v etiketě přípravků
ovocné sady: jádroviny peckoviny 5,0 – 6,0 l/ha 400 – 600 l vody/ha AT v době vegetačního klidu, před vzejitím plevelů , reg. do IP a SISPO
réva vinná (jen zakořeněné keře) 5,0 – 6,0 l/ha 400 – 600 l vody/ha AT v době vegetačního klidu, před vzejitím plevelů , reg. do IP
vybrané trávy na semeno (viz. etiketa) 4,0 – 5,0 l/ha 400 – 600 l vody/ha AT post od BBCH 14

 

Sharpen 33 EC – návod na použití

Při aplikaci na lehkých půdách je nutné použít dávkování přípravku na spodní hranici uvedeného rozmezí.

Pokud po aplikaci přípravku následují intenzivní srážky, nelze vyloučit hlavně na lehkých půdách, proplavení přípravku ke kořenům rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách s nízkým obsahem humusu pod 1%, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu.

Přípravek Sharpen 33 EC neaplikujte na stresované rostliny. Maximální počet aplikací za sezonu: 1x

Následné plodiny: Vliv na následné plodiny se neočekává, protože ú.l. pendimethalin je degradována v časovém rámci běžného střídání zemědělských plodin. V případě, že plodina musí být zaorána po zimě nebo na jaře, pro opětovný výsev lze doporučit jarní obiloviny.

 

Sharpen 33 EC – návod na použití

Obilniny
Aplikace se provádí do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud, nebo postemergentně po vzejití obilovin, kdy chundelka má max 2 listy. Při preemergentním použití aplikujeme v dávce 5 l/ha.
Slunečnice
Nejvhodnějším použitím, zejména za sušších podmínek, je aplikace před setím s následným mělkým zapravením. Za příznivých vlhkostních podmínek lze aplikovat postemergentně.
Kukuřice
Aplikace preemergentně do 3 dnů po zasetí. Možno ošetřovat i později (i během vzcházení kukuřice), vždy však před vzejitím plevelů. Za podmínek nevhodných pro účinnost (sucho, hrudovitost, silný výskyt nekontrolovaných skupin plevelů) je nutno zvýšit dávku ev. TM cíleně doplnit.
Sója
Nejvhodnější použití, zejména za sušších podmínek, je aplikace před setím s následným mělkým zapravením. Za příznivých vlhkostních podmínek lze aplikovat postemergentně.
Hrách, lupina
Ošetřuje se preemergentně do 2 – 3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.
Cibule, česnek, pór, mrkev, petržel
V mrkvi a petrželi preemergentně do 2 – 3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. V póru a cibuli seté aplikace po zasetí až do doby těsně před vzejitím. U cibule sazečky a v česneku je možná aplikace i po vzejití, musí mít vytvořeny minimálně 2,5 – 3listy.
Ve výsadbách rajčat a celeru, košťálová zelenina
Ošetřuje se 2 – 3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení. Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!
Jádroviny, peckoviny, réva vinná
V sadech a ve vinicích se Sharpen 33 EC aplikuje brzy z jara před vzejitím plevelů. V případě výskytu plevelů, které vzešly na podzim je možná tank-mix kombinace s ú.l. glyphosate (Shyfo) na jaře. Registrováno do IP a SISPO.
Ve výsadbách jahodníku
Je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.
Trávy – semenné porosty
Provádí se výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy.

 

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek Sharpen 33 EC je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.