Postřikový insekticidní přípravek na ochranu zrna skladovaných obilnin před skladištními škůdci.

Účinná látka deltamethrin 25 g/l
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 5 l

Granprotec – mechanismus účinku

Granprotec obsahuje ú.l. deltamethrin, syntetický insekticid, konstrukčně vycházející z přírodních pyrethrinů, což má vliv na nervový systém hmyzu tím, že způsobuje poškození v nervových buňkách a tím zpožďuje zavírání iontového kanálu.

Granprotec působí jako kontaktní jed přes kutikulární průniky nebo požitím, a ovlivňuje nervový systém hmyzu. Citlivost hmyzu závisí na celé řadě faktorů a na podmínkách životního prostředí.

Granprotec – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
skladované obilniny korovník obilní, pilousi, potemník hnědý, lesák skladištní, lesák moučný, zavíječi 10 – 20 ml/t zrna 0,98 – 0,99 l/t zrna AT dávka přípravku dle intenzity napadení zrna škůdci
Maximální počet aplikací 1x.

 

Granprotec – návod na použití

Přípravek lze aplikovat automaticky zařízením s nízkotlakými tryskami, umístěném na dopravním zařízení uvnitř skladovacího prostoru.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Aplikace nevyžaduje Schválený technologický postup.

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.