Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k ochraně před skladištními škůdci napadajícími zrno skladovaných obilnin.

Účinná látka: Deltamethrin 25 g/l (2,677 % hmot)

Formulace: emulgovatelného koncentrátu (EC)

GRANPROTEC obsahuje deltamethrin, syntetický insekticid konstrukčně vycházející z přírodních pyrethrinů, což má vliv na nervový systém hmyzu tím, že způsobí poškození v nervových buňkách a tím zpozdí zavírání iontového kanálu. GRANPROTEC působí jako kontaktní jed přes kutikulární průniky nebo požitím, a ovlivňuje nervový systém hmyzu. Citlivost hmyzu je závislá na celé řadě faktorů a na podmínkách životního prostředí.

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití. 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
skladované obiloviny korovník obilní, pilousi, potemník hnědý, lesák skladištní, lesák moučný zavíječi10-20 ml/t zrna AT 5) sklady, sila
skladované obiloviny makadlovka obilná 20 ml/t zrna AT 5) sklady, sila

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a použitím nebo spotřebou ošetřených obilnin.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
skladované obiloviny 0,98-0,99 l/t postřik 1x

Dávka přípravku v rozmezí 10-20 ml/t zrna se volí dle intenzity napadení zrna škůdci.

Přípravek lze aplikovat automaticky zařízením s nízkotlakými tryskami, umístěném na dopravním zařízení uvnitř skladovacího prostoru. Ruční aplikace není dovolena.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: