Postřikový fungicidní přípravek na ochranu obilnin, řepky olejky s růstově-regulačním efektem, hořčice, máku setého, slunečnice roční proti chorobám.

Účinná látka prothiokonazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 5 l

Jade – mechanismus účinku

Přípravek Jade zasahuje do biosyntézy ergosterolů, po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřovaných rostlin, je akropetálně transportován a zajišťuje ochranu i v nově narůstajících částech rostlin. Systémově proniká i do těch částí rostlin, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Vyznačuje se dlouhodobou účinností, působí širokospektrálně a má preventivní, kurativní a eradikativní účinek.

Účinná látka prothiokonazol zvyšuje vitalitu a výkonnost ošetřených rostlin.

Jade – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
pšenice, žito, tritikale rez pšeničná, fuzariózy, braničnatka pšeničná 0,75 l/ha 200 – 300 l/ha 35 BBCH 30 – 59
pšenice braničnatka pšeničná 0,75 l/ha 200 – 300 l/ha 35 BBCH 61 – 65
ječmen padlí travní, rynchosporiová a hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná 0,75 l/ha 200 – 300 l/ha 35 BBCH 30 – 59
ječmen jarní fuzariózy klasů 1 l/ha 200 – 400 l/ha 35 BBCH 61 – 65
řepka olejka, hořčice fómová hniloba – podzim 0,75-1 l/ha 200 – 400 l/ha 56 BBCH 14 – 19
fómová hniloba – jaro 0,75-1 l/ha 200 – 400 l/ha 56 BBCH 30 – 39
hlízenka obecná 0,75 l/ha 200 – 300 l/ha 56 BBCH 55 – 69
slunečnice roční hlízenka obecná, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost, červenohnědá skvrnitost 1 l/ha 200 – 400 l/ha 56 BBCH 59 – 65
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Jade – rozsah použití přípravku – menšinové použití*

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
mák setý alternáriová skvrnitost, helminthosporióza, hlízenka obecná, plíseň maková, regulace růstu 0,75 l/ha 200 – 400 l/ha 56 BBCH 20 – 69, preventivně, max. 1x

* předpokládaná registrace 1. Q. 2022

 

Jade – návod na použití

Pšenice, ječmen, žito, triticale
Choroby stébel, listů a klasů – aplikuje se v období od počátku sloupkování do konce metání podle signalizace a prognózy výskytu chorob. Fuzariózy klasů – aplikuje se od počátku kvetení do plného kvetení podle signalizace a prognózy výskytu fuzarióz.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni a proti helmintosporióze pšenice.

Řepka olejka, hořčice
Fomová hniloba – aplikuje se na podzim ve fázi 4 až 9 listů, nebo časně na jaře ve fázi prodlužovacího růstu před objevením se vrcholového pupenu.

Růstově regulační efekt – při podzimní aplikaci v řepce proti fomové hnilobě ve fázi 4 až 9 listů v dávce 1 l/ha má přípravek růstově-regulační efekt.

Hlízenka obecná – aplikuje se na jaře v období, kdy se na hlavním květenství oddělily jednotlivé květy až do konce kvetení.

Slunečnice roční
Hlízenka obecná, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost, červenohnědá skvrnitost slunečnice – aplikuje se těsně před začátkem květu až do konce kvetení.

Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do řepky ozimé.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.