Postřikový širokospektrální fungicidní přípravek na ochranu jádrovin proti houbovým chorobám.

Účinná látka captan 800 g/kg
Formulace dispergovatelný mikrogranulát (WG)
Balení 5 kg

 

Scab 80 WG  – mechanismus účinku

Scab 80 WG je kontaktní přípravek s protektivním a kurativním účinkem s velmi dobrou perzistencí. Účinná látka captan potlačuje růst mycelia a sporulaci houbových patogenů. Scab 80 WG je určený k ochraně jabloní a hrušní proti strupovitosti. Účinná látka captan potlačuje skládkové choroby a učinkuje proti širokému spektru dalších houbových chorob, např. moniliová hniloba jablek, alternariová skvrnitost listů, plísně rodu Botrytis, černá hniloba, mušinovitost a sazovitost a další.

Vykazuje také vedlejší účinnost na padlí jabloňové. Účinná látka captan významně omezuje rzivost plodů u náchylných odrůd jabloní.

Scab 80 WG – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
jádroviny strupovitost 1,88 kg/ha 200 – 1000 l vody/ha 21 1. aplikace v myším oušku

 

Scab 80 WG – návod na použití

Scab 80 WG se doporučuje aplikovat 2 – 3 x před květem od fenofáze „myšího ouška“. Celkový počet aplikací v dané plodině je maximálně 10 za sezónu. Interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní podle charakteru počasí a infekčního tlaku.

Ošetření jabloní před sklizní výrazně omezuje výskyt skládkových chorob. Účinná látka captan vykazuje velmi nízké riziko vzniku rezistence a proto dovoluje několikanásobné použití během sezóny.

Scab 80 WG je mísitelný s běžně používanými POR, je vhodný do kombinací se strobiluriny a systémovými fungicidy.

Scab 80 WG je registrovaný do IP a SISPO.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.