Postřikový širokospektrální fungicidní přípravek na ochranu jádrovin proti houbovým chorobám.

Účinná látka: captan 800 g/kg

Formulace: dispergovatelný mikrogranulát (WG)

Balení: 5 kg

Scab 80 WG – mechanismus účinku

Scab 80 WG a Scab 480 SC jsou kontaktní přípravky s protektivním a kurativním účinkem s velmi dobrou perzistencí. Účinná látka captan potlačuje růst mycelia a sporulaci houbových patogenů. Scab 80 WG a Scab 480 SC jsou určeny k ochraně jabloní a hrušní proti strupovitosti a skládkovým chorobám, učinkují proti širokému spektru dalších houbových chorob, např. moniliová hniloba jablek, alternariová skvrnitost listů, plísně rodu Botrytis, černá hniloba, mušinovitost a sazovitost a další.

Vykazují také vedlejší účinnost na padlí jabloňové. Účinná látka captan významně omezuje rzivost plodů u náchylných odrůd jabloní.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: