Postřikový fungicidní přípravek na ochranu révy vinné proti plísni révové.

Účinná látka folpet 800 g/kg
Formulace dispergovatelný mikrogranulát (WG)
Balení 5 kg

Follow 80 WG – mechanismus účinku

Follow 80 WG je kontaktní širokospektrální fungicidní přípravek s protektivní účinností proti plísni révové na révě vinné. Není translokován v rostlinách. Účinná látka folpet inhibuje normální buněčné dělení. Potlačuje růst mycelia a sporulaci původců houbových chorob.

Follow 80 WG – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
réva vinná plíseň révová 0,9 kg/ha 400 – 1000 l/ha 28 do BBCH 61
1,8 kg/ha od BBCH 61
Maximální počet aplikací v plodině 8x (1x v BBCH 17, 7x v BBCH 61 – 85). Interval mezi aplikacemi 10 – 14 dnů.

 

Follow 80 WG – spektrum účinku

Follow 80 WG kontroluje plíseň révovou (peronosporu). Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti plísni šedé, černé skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě.

Follow 80 WG – návod na použití

Přípravkem Follow 80 WG ošetřujeme podle signalizace 1 – 2x před kvetením révy. Po odkvětu v intervalech 7 – 10 (14) dní dle infekčního tlaku. Použitím přípravku Follow 80 WG nehrozí nebezpečí vzniku rezistence fytopatogenních hub, proto je vhodným partnerem k systémovým fungicidům a strobilurinům. Follow 80 WG je schválen do Integrované produkce.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použitív ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.