Postřikový kontaktní fungicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně révy vinné proti plísni révové.

Účinná látka: folpet 800 g/kg (80 % hmot.)

FOLLOW 80 WG je kontaktní fungicidní přípravek s protektivní účinností proti plísni révové na révě. Není translokován v rostlinách. Účinná látka folpet inhibuje normální buněčné dělení. Potlačuje růst mycelia a sporulaci původců houbových chorob.

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití

2) Škodlivý organismus, jiný účel použití

 

Dávkování, mísitelnost OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Pozn. k dávkování
5) Umí- stění
6) Určení sklizně
réva plíseň révová

0,9 kg/ha do BBCH 61

1,8 kg/ha od BBCH 61

28 1) Ve f. 17 BBBCH, od: 61 BBCH, do: 85 BBCH 6) hrozny moštové

OL = ochranná lhůta (dny) – představuje nejkratší možný interval mezi posledním ošetřením a sklizní

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
réva 400-1000 l/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61) Postřik, rosení 8x (1x BBCH 17, 7x BBCH 61-85) 10-14 dnů

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: