Postřikový fungicid na ochranu obilovin proti klasovým fuzariózám a řepky olejky proti houbovým chorobám, s morforegulačním účinkem.

Účinná látka: tebuconazole 250 g/l

Formulace: emulze typu olej/voda (EW)

Balení: 5 l, 10 l

Tebusha 25 % EW – mechanismus účinku

Tebusha 25 % EW s ú.l. tebuconazole je systémový fungicid s preventivní, kurativní a eradikativní účinností. Navíc v řepce vykazuje morforegulační efekt, který při podzimním ošetření zabrání přerůstání řepky a tím zvyšuje odolnost proti vyzimování. Při jarní aplikaci Tebusha 25 % EW zkracuje stonek řepky, zvyšuje počet větví a potlačuje houbové choroby.

Tebusha 25 % EW – spektrum účinku

Obilniny – braničnatky, fuzariozy, rzi, hnědá a rhynchosporiová skvrnitost ječmene
Řepka olejka – foma, hlízenka, plíseň šedá, padlí řepkové, černě.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: