Postřikový fungicid na ochranu obilovin proti klasovým fuzariózám a řepky olejky proti houbovým chorobám, s morforegulačním účinkem.

Účinná látka tebuconazole 250 g/l
Formulace emulze typu olej/voda (EW)
Balení 5 l, 10 l

Tebusha 25% EW – mechanismus účinku

Tebusha 25 % EW s účinnou látkou tebuconazole je systémový fungicid s preventivní, kurativní a eradikativní účinností. Navíc účinná látka v řepce vykazuje morforegulační efekt, který při podzimním ošetření zabrání přerůstání řepky a tím zvyšuje odolnost proti vyzimování. Při jarní aplikaci účinná látka tebuconazole zkracuje stonek řepky, zvyšuje počet větví a potlačuje houbové choroby.

Tebusha 25% EW – spektrum účinku

Obilniny: fuzariózy klasů
Řepka olejka: foma, hlízenka, černě

Tebusha 25% EW – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
řepka olejka hlízenka obecná, čerň řepková 1 l/ha 60 nedoporučuje se TM s DAM 390
fomová hniloba 1 l/ha 200 – 400 l vody/ha 60
ječmen fuzariózy klasů 0,75 – 1 l/ha 300 – 400 l vody/ha 35
pšenice ozimá fuzariózy klasů 1 l/ha 300 – 400 l vody/ha 35
Přípravek se aplikuje v obilninách max. 1x, v řepce olejce max. 2x za sezónu.

 

Tebusha 25%EW – návod na použití

Řepka olejka:
Proti fómové hnilobě se aplikuje na podzim ve stadiu 4 – 8 listů, tj. BBCH 14 – 19, na jaře do začátku kvetení (BBCH 57).

Proti hlízence obecné a černi řepkové se aplikuje ve fázi BBCH 55 – 65, ideálně v době plného květu.

Morforegulačního efektu přípravku Tebusha 25 % EW využíváme na podzim, ve fázi 4 – 5 listů řepky, dávkou 0,5 l/ha. Při pozdější aplikaci přidáváme na každý další list 0,1 l/ha.

Jarním ošetřením řepky podpoříme zdravotní stav, větvení a habitus rostlin, dávkou 0,75 – 1 l/ha. Stejná dávka v období květu kromě ochrany proti hlízence podpoří pevnost šešulí.

Pšenice ozimá a ječmen: Proti fuzariózám klasů se aplikuje ve fázi BBCH 61 – 69.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.