Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou určený k ošetření slunečnice (jen imazamox tolerantní hybridy) proti ježatce kuří noze a plevelů dvouděložných jednoletých.

Účinná látka: Imazamox 40 g/l (3,77 % hmot.)

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, penízek rolní

Plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský

Růstová fáze plodiny v době aplikace:
Slunečnice – postemergentní aplikace, BBCH 12-16, tj. 2-6 listů vyvinuto

Růstová fáze plevelů:
ježatka kuří noha – BBCH 11–13, tj. 1 – 3 listy
dvouděložné – BBCH 12–14, tj. 2 – 4 pravé listy

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: