Postřikový herbicidní přípravek na ošetření slunečnice (jen imazamox tolerantní hybridy) proti ježatce kuří noze a dvouděložným jednoletým plevelům.

 

Účinná látka imazamox 40 g/l
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Balení 5 l

 

Maza 4% SL – mechanismus účinku

Maza 4% SL je systémový herbicid sloužící k postemergentnímu ošetření slunečnice proti ježatce kuří noze a dvouděložným jednoletým plevelům. Obsahuje účinnou látku imazamox, která se vstřebává přes listy, výhonky a kořeny aktivně rostoucích rostlin.

Jde o imidazolinový herbicid, který likviduje plevele inhibicí enzymu syntázy acetohydroxykyseliny (AHAS nebo ALS). Tato inhibice narušuje syntézu proteinů a následně ruší syntézu DNA a růst buněk. Vzcházející citlivé plevele zastavují růst a během 4 – 6 týdnů hynou. Rychlost účinku přípravku je závislá na druhu a růstové fázi plevelů a na teplotních a vlhkostních podmínkách.

Maza 4% SL – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
slunečnice roční – hybridy tolerantní k účinné látce imazamox ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté 1,25 l/ha 200 l/ha AT ježatka: 1 – 3 listy
2-děložné pl.: 2 – 4 pravé listy
slunečnice: 2 – 6 listů
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Maza 4%SL – spektrum účinku

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, penízek rolní

Plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský

 

Maza 4% SL -návod na použití

Přípravek je určen výhradně k aplikaci na odrůdy slunečnice tolerantní k účinné látce imazamox.

Slunečnice se ošetřuje ve fázi BBCH 12 – 16, tj. 2 – 6 vyvinutých listů, optimální fáze ježatky kuří nohy je BBCH 11 – 13, tj. 1 – 3 listy, dvouděložných plevelů fáze BBCH 12 – 14, tj. 2 – 4 pravých listů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Pěstování plodin v následujícím roce je bez omezení.

Antirezistentní strategie
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.