Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilovin a řepky proti houbovým chorobám.

Účinná látka prothioconazole 250 g/l
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 5 l

Pride – mechanismus účinku

Pride obsahuje systémově působící účinnou látku prothioconazol. Po aplikaci velmi rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí, které nebyly přímo zasaženy postřikem.

Prothioconazol patří do chemické skupiny triazolthiolinů a na škodlivé organismy působí inhibicí tvorby ergosterolu, který je základním stavebním prvkem buněčných membrán. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku. Vykazuje systémové působení s preventivním, kurativním a eradikativním účinkem s dlouhou dobou perzistence a zvyšuje vitalitu a výkonnost ošetřených plodin.

Metso – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
ječmen jarní rez ječná, padlí trávní, hnědá skvrnitost ječmene 0,8 l/ha 200 – 400 l/ha 35 BBCH 30 – 59
pšenice fuzariózy klasů 0,8 l/ha 200 – 400 l/ha 35 BBCH 61 – 65
pšenice braničnatka plevová 0,8 l/ha 200 – 400 l/ha 35 BBCH 30 – 59
pšenice ozimá, tritikale, žito stéblolam 0,8 l/ha 200 – 400 l/ha 35 BBCH 25 – 31
pšenice, tritikale, žito padlí trávní, braničnatka pšeničná 0,8 l/ha 200 – 400 l/ha 35 BBCH 30 – 59
řepka olejka hlízenka obecná 0,7 l/ha 200 – 400 l/ha 56 BBCH 61 – 69
Maximální počet aplikací v plodině 2x, v obilninách proti padlí travnímu a hnědé skvrnitosti ječmene, neaplikujte více než 1x v průběhu vegetace.

 

Pride – návod na použití

Řepka olejka: Optimální termín ošetření proti hlízence je zpravidla v období plného květu řepky. Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pšenice, ječmen jarní, tritikale, žito: Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti rzi pšeničné. Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.