Postřikový herbicidní přípravek na hubení dvouděložných plevelů v řepce ozimé, cukrovce a obilninách.

 

Účinná látka clopyralid 300 g/l
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Balení 5 l

 

Clap – mechanismus účinku

Clap je listový herbicid, který je v rostlině translokován do kořenů. Obsahuje účinnou látku clopyralid, selektivní herbicidní účinnou látku, která působí proti širokému spektru jednoletých a víceletých dvouděložných plevelů. Pro dosažení nejlepších výsledků, aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Kontrola heřmánkovitých plevelů může být snížena v případě, že v době aplikace je sucho.

Clap – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
řepka olejka ozimá dvouděložné plevele 0,4 l/ha 200 – 400 l/ha AT 1 ) BBCH 18 – 51
2 ) postemergentně
ječmen jarní dvouděložné plevele 0,4 l/ha 200 – 400 l/ha AT 1 ) BBCH 12 – 32
2 ) postemergentně
cukrovka dvouděložné plevele 0,4 l/ha 200 – 400 l/ha AT 1 ) BBCH 12 – 19
2 ) postemergentně
řepa krmná dvouděložné plevele 0,4 l/ha 200 – 400 l/ha AT 1 ) BBCH 12 – 14
2 ) postemergentně
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito, oves ozimý dvouděložné plevele 0,4 l/ha 200 – 400 l/ha AT 1 ) BBCH 20 – 39
2 ) postemergentně
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Clap – spektrum účinnosti

Plevele citlivé: pcháč oset, merlík bílý, laskavec ohnutý, opletka obecná, plevele heřmánkovité, lilek černý, ibišek trojdílný, rozrazil perský, řepeň, mléč zelinný, rdesno ptačí, ptačinec žabinec, starček rolní, zemědým lékařský, penízek rolní, hluchavka objímavá, kokoška pastuší tobolka, durman obecný, chrpa modrák

Plevele méně citlivé: rdesno blešník, svlačec rolní

Clap – návod na použití

Ideální termín aplikace je ve fázi intenzivního růstu plevelů, pcháč oset ošetřujeme od fáze listové růžice až do počátku dlouživého růstu, heřmánkovité plevele ve fázi přízemní listové růžice.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.