Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou určený k hubení dvouděložných plevelů v řepce ozimé, obilninách, cukrovce a krmné řepě.

Účinná látka: klopyralid 300 g/l (26,27 % hmot.)

CLAP je listový herbicid, který je v rostlině translokován do kořenů. Obsahuje účinní látku klopyralid, selektivní herbicidní účinnou látku, která působí proti širokému spektrum jednoletých a víceletých dvouklíčnolistých plevelů. Pro dosažení nejlepších výsledků, aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Kontrola heřmánkovitých plevelů může být snížena v případě, že v době aplikace je sucho.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ

1) Plodina, oblast použití, předmět

2) Škodlivý organismus,

jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost OL

Poznámka

1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
řepka olejka ozimá plevele dvouděložné 0,4 l/ha AT

1) od: 18 BBCH, do: 51 BBCH

2) postemergentně

ječmen jarní plevele dvouděložné 0,4 l/ha AT

1) od: 12 BBCH, do: 32 BBCH

2) postemergentně

cukrovka plevele dvouděložné 0,4 l/ha AT

1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH

2) postemergentně

řepa krmná plevele dvouděložné 0,4 l/ha AT

1) od: 12 BBCH, do: 14 BBCH

2) postemergentně

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito, oves ozimý plevele dvouděložné 0,4 l/ha AT

1) od: 20 BBCH, do: 39 BBCH

2) postemergentně

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
cukrovka, řepa krmná, ječmen jarní 200-400 l/ha postřik 1x
ječmen ozimý, oves ozimý, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá, tritikale ozimé žito 200-400 l/ha postřik 1x na jaře

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: