Regulátor růstu a vývoje určený ke zkrácení stébla a na zvýšení odolnosti proti poléhání obilnin a ke zvýšení odolnosti řepky ozimé proti poléhání.

Účinná látka trinexapac-ethyl 250 g/l
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 5 l

Trinext – mechanismus účinku

Trinext je regulátor růstu a vývoje, který slouží na zvýšení odolnosti proti poléhaní a zkrácení stébla vybraných plodin. Obsahuje účinnou látku trinexapac-ethyl patřící do skupiny cyklohexandionů. Mechanismus účinku trinexapac-ethylu spočívá v zastavení syntézy giberelinů. Je přijímán převážně zelenými částmi rostlin a je rozváděn do meristematických pletiv. Brzdí prodlužování stonkových internodií. Brzdění růstu rostlin zvyšuje jejich odolnost vůči poléhání.

Trinext – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
oves zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla 0,6 l/ha 200 – 400 l/ha AT BBCH 31 – 37
žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání

0,3 l/ha

BBCH 39 – 49
žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla

0,6 l/ha

BBCH 31 – 39
tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání

0,3 l/ha

BBCH 39 – 49
tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla

0,6 l/ha

BBCH 31 – 39
řepka olejka ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání

1,5 l/ha

BBCH 39 – 55
pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání

0,4 l/ha

BBCH 31 – 35
ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání

0,8 l/ha

BBCH 31 – 35
ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání

0,3 l/ha

BBCH 34 – 37
ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla

0,4 l/ha

BBCH 31 – 34
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Trinext – spektrum účinku

Zkrácení stébla, zvýšení odolnosti vůči poléhání, mohutnější kořenový systém, vyšší odolnost suchu a upevnění rostlin v půdě, vyšší příjem živin. Tyto faktory pozitivně ovlivňují kvalitativní a kvantitativní parametry ošetřených plodin.

Trinext – návod na použití

Ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování (BBCH 31) do fáze praporcového listu (BBCH 35).

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 31) do fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37). Regulátor Trinext lze kombinovat s POR.

Nedoporučuje se TM se smáčedly, s ú. l. 2,4-D a carfentrazone-ethyl a u jarních ječmenů kombinace s regulátory s účinnou látkou CCC.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech, na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť. Srážky 1 hodinu po aplikaci již neovlivní účinnost přípravku. Intenzivní UV záření může zvýšit účinnost přípravku.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimých obilnin a řepky ozimé.