Postřikový herbicidní přípravek na foliární aplikaci proti lipnicovitým plevelům v ozimých obilninách.

 

Účinná látka fl ufenacet 500 g/l
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

 

Fluent 500 SC – mechanismus účinku

Fluent 500 SC je herbicid sloužící pro kontrolu lipnicovitých plevelů v ječmeni ozimém, pšenici ozimé, žitě ozimém a tritikale ozimém.

Obsahuje účinnou látku fl ufenacet patřící do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk. Inhibice mitózy a buněčného dělení vede k zpomalení procesů růstu rostlin, které vedou k odumření rostliny.

Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Po aplikaci se růst zpomalí během několika hodin a viditelné symptomy se vyskytnou během několika dnů. Flufenacet má odlišný mechanismus účinku proti chundelce metlici než chlortoluron, isoproturon nebo sulfonylmočoviny a je významným preventivním zásahem proti vzniku rezistence plevelů.

Fluent 500 SC – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé plevele 1-děložné jednoleté 0,4 l/ha 200 – 300 l/ha AT BBCH 10 – 16
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

 

Fluent 500 SC -návod na použití

Jako následné plodiny mohou být na podzim, po sklizni obilnin pěstovány ozimé obilniny, řepka olejka, polní bob.

Před pěstováním jakékoliv následné plodiny je třeba pozemek zorat do hloubky 25 cm a důkladně promísit půdu.

Na jaře, následujícím po podzimní sklizni ošetřených obilnin, lze jako následné plodiny pěstovat pšenici, ječmen, řepku olejku, polní bob, cukrovku, brambory, mrkev, brukvovitou zeleninu nebo cibuli.

Náhradní plodiny pěstované na jaře. Po zaorání ošetřené plodiny (hluboká orba a promísení půdy) musí uplynout min. 12 týdnů před pěstováním jarních plodin – pšenice, ječmene, řepky olejky, hrachu, polního bobu, cukrovky, brambor, mrkve, brukvovité zeleniny nebo cibule.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.