Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu na foliární aplikaci proti lipnicovitým plevelům v ozimých obilninách (ječmen ozimý, pšenice ozimá, žito ozimé a tritikale ozimé).

Účinná látka: flufenacet 500 g/l (42,09%)

FLUENT 500 SC je herbicid sloužící pro kontrolu lipnicovitých plevelů v ječmeni ozimém, pšenici ozimé, žitě ozimém a tritikale ozimém. Obsahuje účinnou látku flufenacet patřící do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk (HRAC skupina K3). Inhibice mitózy a buněčného dělení vede k zpomalení procesů růstu rostlin, které vedou ke smrti rostliny. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Po aplikaci se růst zpomalí během několika hodin a viditelné symptomy se vyskytnou během několika dnů

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: