Postřikový herbicidní přípravek k likvidaci trávovitých plevelů a širokolistých plevelů: ozimé obilniny, hrách, soja, slunečnice, lupina, tabák, cibule, česnek, pórek, mrkev, celer, rajčata, réva vinná, jahody, ovocné sady, trávy na semeno.

Účinná látka: pendimethalin 400 g/l

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 10 l

Sharpen 40 SC – mechanismus účinku

Po aplikaci je účinná látka přípravku přijímána listy i dalšími zelenými částmi rostlin a kořeny. Sharpen 33 EC a Sharpen 40 SC inhibují počáteční růst a vývoj klíčních rostlin citlivých plevelů. Zasažené plevele odumírají krátce po vyklíčení, nebo vzejití. Sharpen 33 EC a Sharpen 40 SC hubí široké spektrum jednoletých plevelů. Preemergentní aplikace je účinná na důležité jednoděložné plevele a na širokou škálu dvouděložných plevelů, postemergentně doporučujeme řešit především širokolisté plevele. Při aplikaci za suchých podmínek doporučujeme mělké zapravení přípravku, čímž zvýšíme účinnost, především na trávovité plevele.

Jednoděložné plevele

Béry, čirok halepský, chundelka metlice, ježatka kuří noha, lipnice obecná, proso obecné, psárka polní, rosička krvavá.

Dvouděložné plevele

Bažanka roční, drchnička rolní, heřmánky, hlaváček letní, hluchavky, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, kopřiva žahavka, laskavce, lebeda rozkladitá, lilek černý, mák vlčí, merlíky, mléč, mračňák, ohnice polní, ostrokvět chudokvětý, pomněnka rolní, pryskyřníky, ptačinec žabinec, rdesna, rmeny, rozrazily, svízele, šrucha zelná, vesnovka obecná, violka rolní, vratič obecný, výdrol slunečnice, zemědým lékařský

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: