Širokospektrální herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k postemergentní aplikaci v obilninách proti jednoletým dvouděložným plevelům a pcháči osetu.

 

Účinná látka tribenuron-methyl 750 g/kg
Formulace dispergovatelný mikrogranulát
Balení 100 g

 

TBM 75 WG – mechanismus účinku

TBM 75 WG slouží proti širokému spektru jednoletých dvouděložných plevelů a pcháči osetu. Přípravek obsahuje účinnou systémovou látku tribenuron-methyl, která patří do skupiny ALS inhibitorů. Přípravek je přijímán listy i kořeny plevelů a je vysoce selektivní vůči obilninám. Působí i v nízkých teplotách.

TBM 75 WG – spektrum účinku

Plevele citlivé: plevele heřmánkovité, rmen rolní, ptačinec žabinec, hluchavky, konopice, ředkev ohnice, hořčice rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, merlíky, mléč rolní, pcháč oset.

Plevele méně citlivé: svízel přítula, zemědým lékařský.

Účinná látka tribenuron-methyl spolehlivě učinkuje na výdrol řepky, úhorník, kakosty a další plevele.

 

TBM 75 WG – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale ozimé plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset 20 g/ha 200 – 400 l/ha AT max 1x za sezonu v plodině

 

 

TBM 75 WG -návod na použití

Přípravek se aplikuje postemergentně v ozimých i jarních obilninách.
Aplikační okno: 2. list až 2. kolénko obilniny.

Pro zvýšení účinnosti doporučujeme aplikovat přípravek TBM 75 WG společně se smáčedlem, nebo hnojivem DAM 390.
TBM 75 WG je vhodným partnerem do kombinací.

Následné plodiny:
Ve stejném kalendářním roce po sklizni plodiny ošetřené přípravkem TBM 75 WG lze pěstovat pouze obilniny, bob nebo řepku olejku. Pěstování následných plodin v následujícím roce je bez omezení.

Náhradní plodiny:
Po zaorání obilniny ošetřené přípravkem TBM 75 WG lze vysévat pouze obilniny.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.