Postřikový selektivní herbicid na hubení dvouděložných plevelů v kukuřici.

 

Účinná látka dicamba 480 g/l
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

 

Dicash – mechanismus účinku

Dicash je růstový herbicid se systémovým účinkem s vysokou selektivitou a tolerancí vůči kukuřici. Přípravek obsahuje účinnou systémovou látku dicamba, která ovlivňuje proces fotosyntézy a dělení buněk. Zasažené plevele se deformují, dochází k rozpadu tkáně a následně odumírají. Dicash je přijímán listy a stonky plevelů a je rozváděn až do kořenového systému, proto spolehlivě hubí i vytrvalé plevele.

Arnold – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
kukuřice plevele dvouděložné jednoleté i vytrvalé 0,6 l/ha 200 – 400 l vody/ha AT max. 1 x za sezonu

 

 

Dicash – spektrum účinku

Jednoleté a dvouleté plevele
ambrosie pelyňkolistá, drchnička rolní, durman obecný, heřmánky, hořčice, chrpy, ibišek trojdílný, kapustka obecná, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice napuchlá, kopřiva žahavka, laskavce, lebedy, lilek černý, mák vlčí, mračňák Theophrastův, merlíky, mléče, penízek rolní, pěťour maloúborný, pohanka svlačcovitá, pomněnka rolní, pryskyřník rolní, ptačinec žabinec, rdesna, rmeny, rožce, ředkev ohnice, starčky, svízel přítula, šrucha zelná, šťovíky, tolice jetelová, truskavec ptačí, úhorník mnohodílný, vikev, výdrol slunečnice, zemědým lékařský

Víceleté plevele
mléč rolní, opletník plotní, pcháč oset, pelyňky, popenec břečťanolistý, svlačec rolní, vesnovka obecná

Méně citlivé plevele
hluchavky, rozrazily, violky

Dicash -návod na použití

Kukuřice se ošetřuje postemergentně, ve stadiu 3 – 5 listů (BBCH 13 – 15), kdy plevele mají 2 – 4 pravé listy (BBCH 12 – 14). Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Neošetřujte v době, kdy jsou očekávané noční mrazíky. Optimální termín ošetření je při teplotách mezi 10°C – 25°C. V běžném osevním postupu může být pěstována jakákoli následná plodina. Použití orby v případě setí meziplodin krátce po aplikaci nebo náhradní plodiny po předčasném zrušení porostu snižuje riziko poškození plodiny.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.