Postřikový fungicidní přípravek ve formě vodorozpustných granulí se systémovým účinkem určený proti hlízence obecné a alternariové skvrnitosti v řepce olejce.

Účinná látka boskalid 500 g/kg
Formulace dispergovatelný mikrogranulát (WG)
Balení 5 kg

Royalty – mechanismus účinku

Royalty je systémově působící fungicid s účinnou látkou boskalid, patřící do skupiny anilidy, který do rostliny proniká přes listový povrch a účinná látka je pak rozváděna akropetálně pletivy rostlin.

Royalty brání klíčení spor, prodlužování a růstu mycelia a sporulaci. Účinek aktivní látky boskalid spočívá v tom, že na molekulární úrovni inhibuje enzym SDH, který je součástí Krebsova (citrátového) cyklu a také patří do skupiny fl avoproteinů, které vnášejí elektrony do mitochondrií v dýchacím řetězci. Inhibicí SDH ovlivňuje tok uhlíku v rozhodujících metabolitech i množství ATP. Snížení množství stavebních látek pro aminokyseliny a cukry s redukcí množství energie významně zasahuje do růstových a životních pochodů buňky.

Royalty se vyznačuje preventivním a kurativním působením proti hlízence obecné a alternáriové skvrnitosti v řepce.

Royalty – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda

řepka olejka

hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost brukvovitých 0,5 kg/ha 200 – 400 l/ha AT BBCH 55 – 69
Maximální počet aplikací v plodině 1x

 

Royalty – návod na použití

Oproti běžným fungicidům s doporučeným termínem aplikace v době plného květu, se Royalty vyznačuje větší fl exibilitou. Ne vždy podmínky dovolí aplikaci v plném květu, Royalty můžeme nasadit již před květem řepky. Stále však platí ideální termín ošetření v plném květu.

Royalty je pro včely neškodný.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku ze skupiny SDHI (např. penthiopyrad, bixafen, boskalid, karboxin, fl uopyram, fl uxapyroxad) jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.