Postřikový širokospektrální fungicidní přípravek na ochranu jádrovin proti houbovým chorobám.

Účinná látka captan 480 g/l
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

Scab 480 SC – mechanismus účinku

Scab 480 SC je kontaktní přípravek s protektivním a kurativním účinkem s velmi dobrou perzistencí. Účinná látka captan potlačuje růst mycelia a sporulaci houbových patogenů. Scab 480 SC je určený k ochraně jabloní a hrušní proti strupovitosti. Účinná látka captan potlačuje skládkové choroby a učinkuje proti širokému spektru dalších houbových chorob, např. moniliová hniloba jablek, alternariová skvrnitost listů, plísně rodu Botrytis, černá hniloba, mušinovitost a sazovitost a další.

Vykazuje také vedlejší účinnost na padlí jabloňové. Účinná látka captan významně omezuje rzivost plodů u náchylných odrůd jabloní.

Scab 480 SC – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
jádroviny strupovitost 3,125 l/ha 200 – 1000 l vody/ha 21 1. aplikace v myším oušku

 

Scab 480 SC – návod na použití

Scab 480 SC se doporučuje aplikovat 2 – 3 x před květem od fenofáze „myšího ouška“. Celkový počet aplikací v dané plodině je maximálně 10 za sezónu. Interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní podle charakteru počasí a infekčního tlaku.

Ošetření jabloní před sklizní výrazně omezuje výskyt skládkových chorob. Účinná látka captan vykazuje velmi nízké riziko vzniku rezistence a proto dovoluje několikanásobné použití během sezóny.

Scab 480 SC je mísitelný s běžně používanými POR, je vhodný do kombinací se strobiluriny a systémovými fungicidy.

Scab 480 SC je registrovaný do IP a SISPO.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.