Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu na ošetření jabloní a hrušní proti strupovitosti.

Účinná látka pyrimethanil 400 g/l
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

Pukaar – mechanismus účinku

Pukaar je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2 – 3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají.

Pukaar – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
jabloň strupovitost 1,125 l/ha 500 – 1500 l/ha 28 BBCH 53 – 71
Maximální počet aplikací v plodině 3x.

 

Pukaar – rozsah použití přípravku – menšinové použití

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
hrušeň strupovitost 1,125 l/ha 500 – 1500 l/ha 28 BBCH 53 – 71
Maximální počet aplikací v plodině 3x.

 

Pukaar – návod na použití

Jabloň
Ošetřujte od období otevírání poupat (otevírání pupenů, viditelné zelené konce kališních lístků) po začátek fáze vývoje plodů (BBCH 53 – 71), preventivně nebo podle signalizace. Interval mezi jednotlivými aplikacemi 5 – 7 dní.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.