Postřikový fungicid na ochranu cibule a košťálové zeleniny proti houbovým chorobám.

Účinná látka azoxystrobin 200 g/l, difenokonazol 125 g/l
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

 

Difaz – mechanismus účinku

Účinná látka azoxystrobin patří do chemické třídy strobilurinů a je aktivní jako širokospektrální fungicid s ochrannými, léčebnými, eradikačními a systémovými vlastnostmi. Inhibuje klíčení spór, růst mycelia a produkci plísní. V rostlině působí dlouhodobě, brání vzniku nové infekce po dobu 3 až 8 týdnů. Účinná látka difenokonazol je systémový triazolový fungicid a je aktivní jako systémový širokospektrální fungicid s dlouhodobým preventivním a léčebným účinkem.

Difaz – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
cibule rez cibulová 1 l/ha 200 – 600 l/ha 14 BBCH 41 – 49, max. 2x
květák padlí 1 l/ha 200 – 600 l/ha 14 BBCH 41 – 49, max. 1x
zelí hlávkové padlí 1 l/ha 200 – 600 l/ha 21 BBCH 41 – 49, max. 1x

 

Přípravek je vyloučen z použitív ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku