Postřikový neselektivní herbicid na hubení jedno- letých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého v zemědělství, lesnictví a na nezemědělské půdě.

Účinná látka: glyphosate 360 g/l

Formulace: rozpustný koncentrát (SL)

Balení: 20 l

Shyfo – mechanismus účinku

Shyfo je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostlinami je přijímán výhradně zelenými částmi, odkud se asimilačním tokem rychle šíří do celé rostliny včetně podzemních orgánů, čímž dojde k úhynu jednoletých i vytrvalých, jedno i dvouděložných plevelů. Přípravek není přijímán kořeny rostlin a nepůsobí na semena. Shyfo je v půdě rychle biologicky odbouratelný.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: