Postřikový neselektivní herbicid na hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého v zemědělství, lesnictví a na nezemědělské půdě.

 

Účinná látka glyphosate 360 g/l
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Balení 20 l

 

Shyfo – mechanismus účinku

Shyfo je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostlinami je přijímán výhradně zelenými částmi, odkud se asimilačním tokem rychle šíří do celé rostliny včetně podzemních orgánů, čímž dojde k úhynu jednoletých i vytrvalých, jedno i dvouděložných plevelů. Přípravek není přijímán kořeny rostlin a nepůsobí na semena. Shyfo je v půdě rychle biologicky odbouratelný.

Shyfo – návod na použití

Nejúčinnější je ošetření, prováděné v době intenzivního růstu plevelů, za vyšších teplot, intenzivnějšího slunečního svitu, vyšší vlhkosti půdy a s menším objemem vody.

Shyfo je odolný vůči smyvu deštěm za 2 – 3 hodiny podle vnějších podmínek.

Strniště se ošetřuje v dávce 1,5 – 3 l/ha proti jednoletým plevelům nejpozději 2 dny před zpracováním půdy nebo výsadbou/setím další plodiny; v dávce 2 – 3 l/ha proti pýru plazivému v případě nižšího zaplevelení.

Shyfo – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL
přípravek voda
orná půda, strniště, půda dočasně neobdělávaná plevele jednoleté 1,5 – 3 l/ha 100 – 400 l/ha AT
orná půda, strniště, půda dočasně neobdělávaná pýr plazivý 2 – 3 l/ha 100 – 400 l/ha AT
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Shyfo – spektrum účinku

Shyfo v dávce 3 l/ha reguluje následující plevele:
lipnice roční, ptačinec prostřední, šťovík tupolistý, jílek mnohokvětý, rmeny, rozrazily, bojínek luční, rožec pramenišťní, kostřava luční a psárka luční.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.