Růstový a vývojový regulátor ve formě rozpustného koncentrátu (SL) ke zvýšení odolnosti obilnin (pšenice ozimá, ječmen jarní, ječmen ozimý) proti poléhání. Obsahuje účinní látku ethefon. Snadno vniká do pletiv rostlin, kde stimuluje biosyntezu ethylenu, ktery společně s jinymi hormony zkracuje stonek a stimuluje syntezu zpevňujicich latek. Zkracuje delku stebla a zvyšuje odolnost obilniny vůči polehani.

Návod k použití Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísítelnost OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
pšenice ozimá, ječmen ozimý zvýšení odolnosti
proti poléhání
1,0 l/ha AT 1) od: 41 BBCH, do: 51 BBCH
ječmen jarní zvýšení odolnosti
proti poléhání
0,75 l/ha AT 1) od: 41 BBCH, do: 49 BBCH

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
Ječmen, pšenice 200 l/ha postřik 1 x

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Pěstování následných plodin bez omezení.
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: