Růstový regulátor na zvýšení odolnosti obilovin proti poléhání.

Účinná látka ethefon 480 g/l
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Balení 5 l

Grassrooter – mechanismus účinku

Grassrooter je růstový regulátor na zvýšení odolnosti obilovin (pšenice ozimá, ječmen jarní, ječmen ozimý) proti poléhání. Obsahuje účinnou látku ethefon. Snadno vniká do pletiv rostlin, kde stimuluje biosyntézu ethylenu, který společně s jinými hormony zkracuje stonek a stimuluje syntézu zpevňujících látek. Zkracuje délku stébla a zvyšuje odolnost obilnin proti poléhání.

Grassrooter – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
pšenice ozimá,
ječmen ozimý
zvýšení odolnosti proti poléhání 1,0 l/ha 200 l/ha AT BBCH 41 – 51
ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 0,75 l/ha 200 l/ha AT BBCH 41 – 49
pšenice jarní regulace růstu 0,5 – 1 l/ha 150 – 400 l/ha AT BBCH 37 – 45
tritikale ozimé regulace růstu 0,5 – 1,25 l/ha 150 – 400 l/ha AT BBCH 37 – 45
jabloň redukce nadměrné násady květů 0,25 – 0,75 l/ha
(0,05%)
500 – 1500 l/ha 10 BBCH 57 – 61
max 1x za rok
jabloň podpora vybarvení
plodů, sjednocení
dozrávání
0,25 – 0,75 l/ha
(0,05%)
500 – 1500 l/ha 10 BBCH 78 – 85
max 1x za rok
jabloň stimulace tvorby
květních pupenů
0,05 – 0,3 l/ha
(0,01 – 0,025%)
500 – 1200 l/ha 60 BBCH 69 – 74
max 3x za rok,
celkem 0,6 l/ha/rok
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Grassrooter – spektrum účinku

Zkrácení a zpevnění stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání, pozitivně působí na tvorbu zrna v klasech.

Grassrooter – návod na použití

Pšenice ozimá a ječmen ozimý se ošetřuje ve fázi BBCH 41 – 51, především odrůdy náchylné k poléhání a vysoce intenzivní porosty.

Husté porosty ječmene jarního ošetřujeme ve fázi BBCH 41 – 49.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Grassrooter je mísitelný s fungicidy, insekticidy a regulátory růstu s ú.l. trinexapac-ethyl, nebo CCC.

Neaplikujte společně s hnojivem DAM 390 a herbicidy (odstup cca týden).

Ochrana před deštěm 4 hodiny. Pěstování následných plodin bez omezení.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.