Postřikový herbicidní přípravek, určený k regulaci výskytu trávovitých plevelů v obilovinách

Účinná látka fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l, safener: mefenpyr-diethyl
Formulace emulze typu olej ve vodě
Balení 5 l

 

Sunda – mechanismus účinku

Fenoxaprop-P-ethyl je selektivní postemergentní graminicid s kontaktním i systémovým účinkem. Přijímaný je výhradně zelenými částmi rostlin a je transportován i do kořenů a rhizomů, působí na růstová pletiva trav. Ošetřené trávy během 2 – 3 dní po aplikaci přestávají růst a nevytvářejí nové listy; na starších listech se objevují chlorózy, které přecházejí do nekróz listů, stonků a celá rostlina postupně odumírá. Tento proces, v závislosti na počasí a růstové fázi trav, trvá 12 – 28 dní.

Sunda – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice jarní plevele jednoděložné 1 l/ha 200 – 400 l/ha AT BBCH 10 – 32
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé plevele jednoděložné 1,2 l/ha 200 – 400 l/ha AT BBCH 10 – 32
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Sunda -návod na použití

Pšenice, žito a tritikale
Pro posílení účinku doporučujeme použití smáčedla na bázi řepkového oleje (1l/ha).

Ječmen jarní
Aplikace bez smáčedel, po delším dešti po obnovení voskové vrstvy, nedoporučuje se TM s DAMem 390.

Vyšší teplota a relativní vzdušná vlhkost účinek podporují. Suchá půda, nízká relativní vlhkost vzduchu a nízké teploty účinek zpomalují. Účinek v období delšího sucha bývá snížen, neboť vzhledem k omezeným transportním pochodům v rostlině se nemůže projevit systémová složka přípravku.

Optimální růstová fáze plevelných trav je od dvou až tří listů do konce odnožování. Aplikujte v období aktivního růstu trav. Pěstování následných plodin je bez omezení.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.