Půdní insekticid ve formě granulí k ochraně kukuřice proti půdním škůdcům.

Účinná látka tefl uthrin 5 g/kg
Formulace granulát k přímému použití
Balení 25 kg

Soilguard – mechanismus účinku

SoilGuard 0.5 GR je půdní insekticid ze skupiny pyrethroidů, obsahující účinnou látku teflutrin. Půdní škůdce hubí fumigačním, kontaktním a požerovým účinkem.

Nemá systemické vlastnosti. Během fumigace má silný odpuzující účinek, který zvyšuje jeho ochrannou účinnost. Vlivem teploty a vlhkosti výpary tefluthrinu prostupují půdou, pronikají do kutikuly hmyzu, narušují nervovou soustavu a způsobují zastavení žíru a smrt zasaženého hmyzu.

Přípravek má rychlý účinek a silné reziduální (repelentní) působení proti půdním škůdcům.

Soilguard – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
kukuřice bázlivec kukuřičný, drátovci 15 kg/ha AT zapravení do půdy při setí
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Soilguard – návod na použití

SoilGuard 0.5 GR se aplikuje speciálními polními aplikátory při setí kukuřice přímo do řádků v dávce 15 kg/ha. Přípravek se používá bez ředění. Je nutné dodržet požadovanou dávku přípravku, jeho rovnoměrné rozptýlení v řádku a správnou hloubku setí.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný pyrethroid po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.