Půdní insekticid ve formě granulí k ochraně kukuřice proti půdním škůdcům.

Účinná látka: tefl uthrin 5 g/kg

Formulace: granulát k přímému použití

Balení: 25 kg

SoilGuard 0.5 GR – mechanismus účinku

SoilGuard 0.5 GR je půdní insekticid ze skupiny pyrethroidů, obsahující účinnou látku teflutrin. Půdní škůdce hubí fumigačním, kontaktním a požerovým účinkem.Nemá systemické vlastnosti. Během fumigace má silný odpuzující účinek, který zvyšuje jeho ochrannou účinnost. Vlivem teploty a vlhkosti výpary tefluthrinu prostupují půdou, pronikají do kutikuly hmyzu, narušují nervovou soustavu a způsobují zastavení žíru a smrt zasaženého hmyzu.Přípravek má rychlý účinek a silné reziduální (repelentní) působení proti půdním škůdcům.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: