Postřikový selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům v bramborách, luskovinách a lnu.

 

Účinná látka bentazone 480 g/l
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Balení 5 l

 

Benta 480 SL – mechanismus účinku

Benta 480 SL je selektivní herbicid s kontaktním účinkem, účinná látka je přijímána listy a částečně kořenovým systémem plevelných rostlin. Účinnost přípravku je ovlivněna vnějšími vlivy (teplotou, vlhkostí, růstovou fází plevelů). Optimální fáze plevelů při jednorázové aplikaci je stádium 2 – 4 pravých listů, při dělené aplikaci stádium děložních listů až 2 pravých. Minimální interval mezi aplikacemi je 7 – 10 dnů. Plný účinek v závislosti na podmínkách je dosažen během 2 – 3 týdnů po aplikaci. Účinná látka přípravku se v půdě rychle odbourává a nezanechává rezidua.

Citlivé plevele:

svízel přítula, pĕťour maloúborný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev ohnice, zemĕdým lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, ptačinec žabinec, mléč zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní, kokoška pastuší tobolka a drchnička rolní.

Méně citlivé plevele:

pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomnĕnka rolní.

Benta 480 SL – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
brambory plevele dvouděložné 2 – 3 l/ha 200 – 400 l vody/ha nebo dělená aplikace AT do max. výšky bramboru 15 cm postemergentně
hrách plevele dvouděložné 2 – 3 l/ha 200 – 400 l vody/ha AT do max. výšky hrachu 15 cm, postemergentně
bob plevele dvouděložné 2 – 3 l/ha 200 – 400 l vody/ha nebo dělená aplikace AT do max. výšky bobu 15 cm
len plevele dvouděložné 2 – 3 l/ha 200 – 400 l vody/ha nebo dělená aplikace AT do max. výšky lnu 12 cm
fazol plevele dvouděložné 2 – 3 l/ha 200 – 400 l vody/ha nebo dělená aplikace AT do max. výšky fazolu 15 cm
narcis plevele dvouděložné 2 – 3 l/ha 200 – 400 l vody/ha nebo dělená aplikace AT před květem, po odkvětu postemergentně

Benta 480 SL -návod na použití

Neaplikujte přípravek Benta 480 SL na plodiny oslabené stresovými podmínkami (poškození herbicidy nebo chorobami, extrémní pH, nedostatek živin, sucho, dlouhodobé zamokření, velké výkyvy teplot nebo mechanicky poškozené). Všechny tyto faktory mohou vést k redukci voskové vrstvy na listech.

Neaplikujte za horkých a slunných dnů, při teplotách vyšších než 21°C. Nejvhodnější doba pro ošetření je při oblačném počasí, případně zrána nebo k večeru, a to na suchý porost. Neaplikujte v době, kdy se očekává mráz nebo déšť. Po ošetření by nemělo následujících 5 – 6 hodin pršet.

Po aplikaci nelze vyloučit mírné zesvětlení barvy nebo popálení okrajů listů, které však s postupným růstem mizí.

Dodržujte odstup minimálně 7 dnů mezi aplikací přípravku Benta 480 SL a aplikací jiných přípravků na ochranu rostlin.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.