Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů, dvouděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v kukuřici a bramboru.

 Název a množství účinné látky: rimsulfuron 250 g/kg (25 %)

 Způsob působení: je postemergentní systémový herbicid na hubení trav a dvouděložných plevelů v kukuřici a bramboru. Obsahuje účinnou látku rimsulfuron, která patří do skupiny sulfonylmočovin. Účinkuje na široké spektrum plevelů v raných stadiích. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citlivých rostlin krátce po postřiku.

Návod k použití

1) Plodina, oblast použití, 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování,
mísitelnost
OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
kukuřice mimo kukuřice cukrová plevele jednoděložné jednoleté a vytrvalé, plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé 60 g + 0,1%
Glyfin – TM
AT 1) od 11 BBCH, do 17 BBCH
brambor plevele jednoděložné jednoleté a vytrvalé, plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé 60 g + 0,1%
Glyfin – TM
AT 1) od 11 BBCH, do 17 BBCH

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
brambor, kukuřice 200-300 l/ha postřik 1x

Upřesnění použití:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé:
Pýr plazivý, čirok halepský, ježatka kuří noha, rosičky, prosa, béry
Pcháče, šťovíky, laskavce, svízel přítula, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, hořčice rolní, pěťour maloúborný, ředkev ohnice, řepeně, mléč rolní, výdrol slunečnice, opletka obecná, penízek rolní, violka rolní
Plevele méně citlivé: merlíky, rdesna, lilek černý

Růstová fáze plodin a plevelů v době ošetření:

kukuřice – 1. až 7. list vyvinutý (BBCH 11-17)
brambor – 1. až 7. list na hlavním stonku vyvinutý (BBCH 11-17), před zapojením porostu

jednoděložné plevele – 3-5 listů (BBCH 13-15)
dvouděložné plevele – 2-4 pravé listy (BBCH 12-14)

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: