Postřikový herbicid na hubení trav a dvouděložných plevelů v kukuřici a bramborách.

 

Účinná látka rimsulfuron 250 g/kg
Formulace dispergovatelný mikrogranulát (WG)
Balení 100 g

 

Rim 25 WG – mechanismus účinku

Rim 25 WG je postemergentní systémový herbicid na hubení trav a dvouděložných plevelů v kukuřici a bramborách. Je přijímán především listy plevelů. Obsahuje účinnou látku rimsulfuron, která patří do skupiny sulfonylmočovin. Účinkuje na široké spektrum plevelů v raných stadiích. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citlivých rostlin krátce po postřiku

Rim 25 WG – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
kukuřice
(mimo cukrové)
plevele 1- a 2-děložné jednoleté a vytrvalé 60 g/ha + 0,1% Glyfin 200 – 300 l/ha AT BBCH 11 – 17
brambory plevele 1- a 2-děložné jednoleté a vytrvalé 60 g/ha + 0,1% Glyfin 200 – 300 l/ha AT BBCH 11 – 17
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

 

Rim 25 WG – spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: pýr plazivý, čirok halepský, ježatka kuří noha, rosičky, prosa, béry, pcháče, šťovíky, laskavce, svízel přítula, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, hořčice rolní, pěťour maloúborný, ředkev ohnice, řepeně, mléč rolní, výdrol slunečnice, opletka obecná, penízek rolní, violka rolní

Plevele méně citlivé: merlíky, rdesna, lilek černý

Rim 25 WG -návod na použití

Růstové fáze plodin a plevelů v době ošetření:

kukuřice: 1. až 7. list vyvinutý (BBCH 11 – 17)

brambory: 1. až 7. list na hlavním stonku vyvinutý (BBCH 11 – 17), před zapojením porostu

jednoděložné plevele: 3 – 5 listů (BBCH 13 – 15)

dvouděložné plevele: 2 – 4 pravé listy (BBCH 12 – 14)

Rim 25 WG hubí svízel přítulu ve všech fázích.

Přípravek je nutné používat v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Glyfin.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.