Postřikový herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) na hubení dvouděložných plevelů v kukuřici

 

Účinná látka rimsulfuron 23 g/kg, nicosulfuron 92 g/kg, dicamba 550 g/kg
Formulace ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Balení 2 x 2,2 kg + 0,5 l Glyfin

 

RiNiDi WG – mechanismus účinku

RiNiDi WG je systémový herbicid na hubení dvouděložných plevelů v kukuřici. Je snadno přijímán listy i kořeny rostlin. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citlivých plevelů krátce po aplikaci. Má krátké reziduální působení v půdě.

Účinná látka dicamba je příjímána listy a kořeny plevelů a je rychle translokována. Sulfonylmočoviny rimsulfuron a nicosulfuron působí zejména přes listy.

Kukuřice je vůči RiNiDi WG tolerantní.

RiNiDi WG – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
kukuřice plevele dvouděložné jednoleté 440 g/ha + 0,05 l/ha Glyfin 200 – 400 l/ha AT BBCH 14 – 18 postemergentně
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

 

RiNiDi WG – spektrum účinnosti:

Kombinace ú. l. rimsulfuron, nicosulfuron a dicamba spolehlivě hubí významné jedno- a dvouděložné plevele.

RiNiDi WG -návod na použití

RiNiDi WG se aplikuje na aktivně rostoucí plevele, vždy v TM s pomocným přípravkem Glyfin.

Jako náhradní plodinu lze po orbě pěstovat pouze kukuřici. Následující rok je pěstování následných plodin bez omezení.

Ochrana před deštěm cca 3 hodiny (v závislosti na vnějších podmínkách).

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.