Postřikový herbicid ve formě ve vodě dispergovatel-ných granulí (WG) na hubení dvouděložných plevelů v kukuřici

Účinná látka: rimsulfuron 23 g/kg, nicosulfuron 92 g/kg, dicamba 550 g/kg

Formulace: ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Balení: 2,2 kg + 1 l Glyfin

RiNiDi WG – mechanismus účinku

RiNiDi WG je systémový herbicid na hubení dvouděložných plevelů v kukuřici. Je snad-no přijímán listy i kořeny rostlin. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citlivých plevelů krátce po aplikaci. Má krátké reziduální působení v půdě.Účinná látka dicamba je příjímána listy a kořeny plevelů a je rychle translokována. Sulfonylmočoviny rimsulfuron a nicosulfuron působí zejména přes listy.Kukuřice je vůči RiNiDi WG toleranti.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: