Postřikový selektivní herbicid – graminicid na postemergentní hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v řepce olejce, slunečnici a cukrovce.

 

Účinná látka quizalofop-p-ethyl 50 g/l
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 5 l, 10 l, 20 l

 

Quick 5 EC – mechanismus účinku

Po aplikaci je Quick 5 EC trávovitými pleveli rychle přijímán a rozváděn do celé rostliny, včetně podzemních orgánů. Přípravkem se ošetřuje v době růstového optima trávovitých plevelů bez ohledu na fázi kulturní plodiny. Optimální teplota pro aplikaci je nad 10 °C, při nižší teplotě se účinek pouze zpomalí. K přípravku není potřeba přidávat smáčedlo.

Quick 5 EC – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
řepka ozimá výdrol obilnin 0,7 – 1 l/ha 200 – 300 l vody/ha AT
řepka ozimá plevele lipnicovité jednoleté 1 – 1,5 l/ha 200 – 300 l vody/ha AT
řepka ozimá pýr plazivý 2 l/ha 200 – 300 l vody/ha AT jarní aplikace
řepka ozimá pýr plazivý 2 – 2,5 l/ha 200 – 300 l vody/ha AT podzimní aplikace
slunečnice plevele lipnicovité jednoleté 1 – 1,5 l/ha 200 – 300 l vody/ha AT
slunečnice pýr plazivý 2 – 2,5 l/ha 200 – 300 l vody/ha AT
cukrovka plevele lipnicovité jednoleté 1 – 1,5 l/ha 200 – 300 l vody/ha 84
cukrovka pýr plazivý 2 – 2,5 l/ha 200 – 300 l vody/ha 84

 

 

Quick 5 EC -návod na použití

Quick 5 EC se aplikuje v době růstového optima trav, tj. od 2 listů do konce odnožování, pýr plazivý ve stádiu 3 – 5 listů bez ohledu na růstovou fázi kulturní plodiny.

Při hubení pýru lze použít dělenou dávku, první aplikace se provede ve stádiu 2 – 3 listů pýru, druhá dávka do 10 – 14 dní po první aplikaci. Quick 5 EC je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin, konkrétní TM je třeba ověřit předem. Pýrohubnou dávku v cukrovce doporučujeme aplikovat samostatně.

Za optimálních podmínek je dosaženo spolehlivého účinku již 1 hodinu po aplikaci. Doporučená dávka vody je 200 – 300 l/ha.

Quick 5 EC nezanechává v půdě žádná rezidua, pěstování následných plodin je bez omezení.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.