Postřikový selektivní herbicid – graminicid na postemergentní hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v řepce olejce, slunečnici a cukrovce.

Účinná látka: quizalofop-p-ethyl 50 g/l

Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení: 5 l

Quick 5 EC – mechanismus účinku

Po aplikaci je Quick 5 EC trávovitými pleveli rychle přijímán a rozváděn do celé rostliny, včetně podzemních orgánů. Přípravkem se ošetřuje v době růstového optima trávovitých plevelů bez ohledu na fázi kulturní plodiny. Optimální teplota pro aplikaci je nad 10 °C, při nižší teplotě se účinek pouze zpomalí. K přípravku není potřeba přidávat smáčedlo.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: