Postřikový selektivní herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC)
k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a pýru plazivého v cukrovce, krmné řepe, řepce a slunečnici.

Účinné látky: chiazalofop-P-ethyl 50 g/L (5 % hmot); t.j. 2-(4-aryloxyphenoxy (R)-2-(4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxyl)propionovákyselina

Quick 5 EC je systémový herbicid, absorbovaný povrchem listů, s translokací po celé rostlině, působící jak v xylému, tak i floému a hromadí se v meristematické tkáni. Herbicid ze skupiny priopinové kyseliny, působí podobně jako inhibitor acetyl CoA karbocylázy (ACCase).

Návod k použití/rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití. 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL 3) Poznámka
řepka olejka ozimá výdrol obilnin 0,7-1 l/ha AT  
řepka olejka ozimá plevele lipnicovité jednoleté 1-1,5 l/ha AT  
řepka olejka ozimá pýr plazivý 2-2,5 l/ha AT  
slunečnice roční plevele lipnicovité jednoleté 1-1,5 l/ha AT  
slunečnice roční pýr plazivý 2-2,5 l/ha AT  
cukrovka, krmná řepa plevele lipnicovité jednoleté 1-1,5 l/ha 84  
cukrovka, krmná řepa pýr plazivý 2-2,5 l/ha 84  

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: