Herbicid k hubení dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly v řepce olejce, bramborách, hrachu a máku setém.

 

Účinná látka clomazone 360 g/l
Formulace suspenze kapsulí
Balení 5 l

 

Czar – mechanismus účinku

Czar je reziduální herbicid s obsahem účinné látky clomazone. Systémově působící clomazone je přijímán převážně kořeny plevelných rostlin. V rostlinných buňkách inhibuje tvorbu chlorofylu a karotenoidů, čímž u citlivých druhů dochází k vybělení listů vzcházejících rostlin a následnému odumření. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Czar – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
řepka olejka svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté 0,25 l/ha 300 – 400 l/ha AT do 3 dnů po zasetí
brambory svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté 0,25 l/ha 300 – 400 l/ha AT po slepé proorávce
hrách svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté 0,25 l/ha 300 – 400 l/ha AT do 3 dnů po zasetí
mák setý svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté 0,25 l/ha 300 – 400 l/ha AT do 3 dnů po zasetí
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Czar – spektrum účinnosti

Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní

Czar – návod na použití

Řepka olejka – Aplikace se provádí preemergentně, nejlépe do 3 dnů po zasetí řepky. Přípravek lze použít samostatně, nebo v kombinaci s dalším herbicidem pro rozšíření spektra účinnosti v dávce 0,15 – 0,25 l/ha v závislosti na převládajícím plevelném spektru a na použitém herbicidním partnerovi.

Brambory – Aplikace se provádí preemergentně po slepé proorávce. Vegetační vrcholy brambor musí být pod povrchem půdy. V praxi se osvědčila kombinace s registrovanými přípravky s účinnou látkou metribuzin.

Hrách – Aplikace se provádí preemergentně do 3 dnů po zasetí.

Mák setý – Aplikace se provádí preemergentně do 3 dnů po zasetí. Pěstování následných plodin je bez omezení.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.