Herbicid k hubení dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly v řepce olejce, bramborách, hrachu a máku setém.

Účinná látka: clomazone 360 g/l

Formulace: suspenze kapsulí

Balení: 5 l

Czar – mechanismus účinku

Czar je reziduální herbicid s obsahem účinné látky clomazone. Systémově působící clomazone je přijímán převážně kořeny plevelných rostlin. V rostlinných buňkách inhibuje tvorbu chlorofylu a karotenoidů, čímž u citlivých druhů dochází k vybělení listů vzcházejících rostlin a následnému odumření. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: