Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k preemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných a trávovitých plevelů v bramboru, kukuřici, slunečnici, bobu a krmném hrachu.

Účinná látka aklonifen 600 g/l (49,6 % hm.)
Formulace suspenzní koncentrát (SC)

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.