Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení psárky, chundelky metlice a dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a ječmeni ozimém.

Účinná látka diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

 

Arnold – mechanismus účinku

Arnold je kombinovaný herbicid sloužící pro preemergentní a postemergentní aplikaci v ječmeni ozimém a pšenici ozimé. Obsahuje 2 účinné látky diflufenikan a flufenacet.

Diflufenikan je selektivní a kontaktní herbicid s reziduálním účinkem, který je absorbován hlavně výhonky klíčících semen. Je určen především pro preemergentní a časně postemergentní aplikaci a typicky ovlivňuje náchylné plevele v počátečních stádiích.

Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Po aplikaci se růst zpomalí během několika hodin a viditelné symptomy se vyskytnou během několika dnů. Flufenacet má odlišny mechanismus účinku proti chundelce metlici než chlortoluron, isoproturon nebo sulfonylmočoviny a je významným preventivním zásahem proti vzniku rezistence plevelů.

Diflufenikan působí v půdě po dobu 6 měsíců, flufenacet 3 měsíce.

Arnold – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
pšenice ozimá, ječmen ozimý psárka polní, chundelka metlice, plevele 2-děložné jednoleté 0,6 l/ha 200 – 300 l/ha AT preemergentně BBCH 00 – 09
0,6 l/ha 200 – 300 l/ha AT postemergentně BBCH 11 – 22
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Preemergentní aplikace

Plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.

Plevele méně citlivé: psárka polní

Postemergentní aplikace

Plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice, svízel přítula, hluchavka nachová, heřmánek pravý, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.

Plevele méně citlivé: mák vlčí

Arnold -návod na použití

Arnold se aplikuje na podzim preemergentně až postemergentně do fáze BBCH 22 (počátek odnožování). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, dvouděložné plevele maximálně do fáze prvních pravých listů (BBCH 12), jednoděložné plevele max. do fáze BBCH 19 (před odnožováním). Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Neaplikujte na lehkých písčitých půdách nebo na kamenitých půdách. Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: v rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny lze vysévat jakoukoli následnou plodinu. V případě obilnin (zejména ječmene), řepky a hořčice je třeba provést orbu do hloubky minimálně 20 cm.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.