Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení psárky, chundelky metlice a dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a ječmeni ozimém.

Účinná látka:

  • flufenacet 400 g/l (32,41%)
  • diflufenikan 200 g/l (16,20%)

ARNOLD je kombinovaný herbicid sloužící pro preemergentní a postemergentní aplikaci v ječmeni ozimém a pšenici ozimé. Obsahuje 2 účinné látky flufenacet a diflufenikan.

Flufenacet patří do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk (HRAC skupina K3). Inhibice mitózy a buněčného dělení vede k zpomalení procesů růstu rostlin, které vedou ke smrti rostliny. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Po aplikaci se růst zpomalí během několika hodin a viditelné symptomy se vyskytnou během několika dnů.

Diflufenikan patří do skupiny anilidových herbicidů a účinkuje jako inhibitor biosyntézy karotenoidů (HRAC skupina F1). Diflufenikan je selektivní a kontaktní herbicid s reziduálním účinkem, který je absorbován hlavně výhonky klíčících semen. Je určen především pro preemergentní a časně postemergentní aplikaci a typicky ovlivňuje náchylné plevele v počátečních stádiích.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: