Postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k regulaci růstu řepky olejky.

Účinná látka paklobutrazol 250 g/l
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

Pablo 25 SC – mechanismus účinku

Paklobutrazol působí jako regulátor růstu a vývoje rostlin. Je přijímán listy, stonky a kořeny a translokuje se do rostoucích sub-apikálních meristémů. Šíří se xylémem. Ošetřené rostliny jsou kompaktnější, zlepšuje se kvetení a nasazení plodů. Inhibuje biosyntézu giberelinu a sterolu a tím i rychlost buněčného dělení.

Pablo 25 SC – rozsah použití přípravku

Plodina  Účel použití Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
řepka olejka regulace růstu 0,25 l/ha 200 – 400 l/ha AT BBCH 31 – 51
pryšec nádherný regulace růstu 0,2 l/ha 700 – 1000 l/ha 14 BBCH 12 – 61
Maximální počet aplikací v plodině: řepka olejka 1x, pryšec nádherný 10x.

Pablo 25 SC – návod na použití

Řepka olejka:
Pablo 25 SC se aplikuje na jaře, ve fázi BBCH 31 – 51. Zejména v nevyrovnaných porostech synchronizuje kvetení a tím i dozrávání a následně zvyšuje výnos.

Pryšec nádherný:
ošetření pouze ve skleníku, interval mezi aplikacemi 7 dnů.

Následné/náhradní plodiny:
pěstování je bez omezení.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.