Kontaktní fungicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí na ochranu jabloní proti strupovitosti.

Účinná látka dithianon 700 g/kg (70 % hm.)
Formulace WG
Balení 30 – 500 g v HDPE/EVOH láhvi, 2 kg a 5 kg v HDPE/EVOH kanystru, 10 kg v f-HDPE kanystru

 

Dynamo – rozsah použití přípravku

Návod k použití/rozsah povoleného použití: 

Plodina, oblast použití, předmět Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
jabloň strupovitost jabloně 0,5 kg/ha 21 1) od: 51 BBCH,
do: 79 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití, Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
jabloň 1000 – 1500 l/ha postřik 3x za rok 12 dnů

 

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

třída omezení úletu
bez redukce 50% 75% 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
jabloň 30 25 18 12

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina

třída omezení úletu
bez redukce 50% 75% 90%
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]
jabloň 10 10 10 10

 

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.