Postřikový dvousložkový fungicidní přípravek se systémovým účinkem s aktivními látkami ze skupiny karboxamidů a strobilurinů ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený proti houbovým chorobám cukrovky a mrkve.

Účinná látka Boskalid 267 g/kg (26,7 % hm.), Pyraklostrobin 67 g/kg (6,7 % hm.)
Formulace dispergovatelný granulát (WG)

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.