Širokospektrální postřikový fungicidní přípravek na ochranu pšenice ozimé a jarní proti houbovým chorobám.

Účinná látka metkonazol 60 g/l
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 5 l

Metso – mechanismus účinku

Metso působí hloubkově a systémově, mechanismus účinku spočívá v narušení biosyntézy ergosterolu houbových patogenů. Přípravek má proti houbovým chorobám preventivní a kurativní účinnost.

Účinná látka metkonazol je v rostlině vysoce stabilní a zajišťuje dlouhodobé působení.

Metso – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
pšenice ozimá rez pšeničná, fuzariózy, braničnatka pšeničná 1,5 l/ha 200 – 400 l/ha 35 BBCH 31 – 59
pšenice jarní braničnatka pšeničná 1,5 l/ha 200 – 400 l/ha 35 BBCH 31 – 59
Maximální počet aplikací v plodině 1x, interval 21 dní.

 

Metso – návod na použití

Pšenice ozimá: Přípravek používejte preventivně nebo bezprostředně poté, co zaznamenáte první příznaky onemocnění, od fáze 1. kolénka do konce metání (BBCH 31 – 59). V případě fuzarióz by léčba měla být prováděna od počátku metání (BBCH 51 – 59).

Pšenice jarní: Přípravek používejte preventivně nebo bezprostředně poté, co zaznamenáte první příznaky onemocnění, od fáze 1. kolénka do konce metání (BBCH 31 – 59).

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.