Postřikový selektivní herbicid na hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v porostech brambor.

 

Účinná látka metribuzin 700 g/kg
Formulace dispergovatelný mikrogranulát (WG)
Balení 5 kg

 

Buzzin 70 WG – mechanismus účinku

Buzzin 70 WG je selektivní herbicid na hubení většiny dvouděložných a také některých jednoděložných plevelů v bramborách s půdním a listovým účinkem. V plevelných rostlinách je rozváděn xylémem a blokuje fotosyntetickou reakci. Dlouhodobého půdního efektu preemergentní aplikace se v praxi využívá v moderních technologiích pěstování brambor s odkameněním. Půdní účinek je až 12 týdnů dle lokálních podmínek (druh půdy, klimatické vlivy).

Buzzin 70 WG- rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
brambory dvouděložné a jednoděložné plevele 0,75 kg/ha 150 – 400 l/ha preemergentní aplikace

 

Buzzin 70 WG – spektrum účinnosti

Buzzin 70 WG hubí spolehlivě většinu dvouděložných plevelů a vybrané jednoděložné plevele.

Citlivé plevele: lipnice roční, merlík bílý, rdesno červivec, rozrazil perský

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, opletka obecná

Buzzin 70 WG -návod na použití

Preemergentní ošetření Provádí se těsně před vzejitím brambor dávkou 0,5 – 0,75 kg/ha. Na lehkých půdách a v raných bramborách se aplikuje max. 0,5 kg/ha. Pro zvýšení účinnosti na svízel přítulu doporučujeme aplikovat Buzzin 70 WG s účinnou látkou clomazone.

Přípravek Buzzin 70 WG nedoporučujeme používat na velmi lehkých písčitých půdách s nízkým obsahem humusu (pod 1 %). Předpokladem spolehlivé účinnosti preemergentní aplikace je dostatečná půdní vlhkost. Buzzin 70 WG je mísitelný s registrovanými POR. Následné plodiny: po kultivaci do 15 cm lze vysévat ozimé obiloviny, po raných a velmi raných bramborách po kultivaci lze vysévat hrách nebo mrkev.

Nepoužívejte přípravek Buzzin 70 WG v množitelských porostech brambor.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.