Postřikový selektivní herbicid na hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v porostech brambor.

Účinná látka: metribuzin 700 g/kg

Formulace: dispergovatelný mikrogranulát (WG)

Balení: 5 kg

Buzzin 70 WG – mechanismus účinku

Buzzin 70 WG je selektivní herbicid na hubení většiny dvouděložných a také některých jednoděložných plevelů v bramborách s půdním a listovým účinkem. V plevelných rostlinách je rozváděn xylémem a blokuje fotosyntetickou reakci. Dlouhodobého půdního efektu preemergentní aplikace se v praxi využívá v moderních technologiích pěstování brambor s odkameněním. Půdní účinek je až 12 týdnů dle lokálních podmínek (druh půdy, klimatické vlivy).

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: