Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti jednoletým dvouděložním plevelům a chundelke metlici v ozimém ječmeni a ozimé pšenici.

Název a množství účinné látky: diflufenikan 500 g/l (42,2 % hm)

Způsob působení: FLASH 500 SC je herbicid sloužící pro kontrolu jednoletých dvouděložních plevelů a chundelky metlice v ozimém ječmeni a ozimé pšenici. Obsahuje účinnou látku diflufenikan, která blokuje biosyntézu karotenoidů. Reziduální účinek v podmínkách příznivých pro růst může trvat až 8 týdnů po aplikaci. Jeho úroveň může být snížena na suchých půdách, v případě nedostatečného pokrytí povrchu půdy při aplikaci, na půdách s vysokým obsahem jílu nebo organické hmoty.

Přípravek je absorbován výhonky klíčících semen. Citlivé plevele vyklíčí, ale rychle zežloutnou a zbarví se do světle růžova. Pokračujícím růstem nadzemních částí se bledé zbarvení rozšiřuje, rostliny nekrotizují a nakonec odumírají.

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování,mísitelnost OL Poznámka
1) k plodině 2) k ŠO
3) k OL
pšenice ozimá,
ječmen ozimý
chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté 0,28 l/ha AT 1) preemergentně od: 00 BBCH,
do: 09 BBCH
pšenice ozimá, ječmen ozimý chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté 0,28 l/ha AT 1) postemergentně, od: 10 BBCH, do: 21 BBCH

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: