Postřikový herbicidní přípravek proti jednoletým dvouděložným plevelům a chundelce metlici v ozimém ječmeni a ozimé pšenici.

 

Účinná látka diflufenikan 500 g/l
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

 

Flash 500 SC – mechanismus účinku

FLASH 500 SC je herbicid sloužící pro kontrolu jednoletých dvouděložných plevelů a chundelky metlice v ozimém ječmeni a ozimé pšenici. Obsahuje účinnou látku diflufenikan, která blokuje biosyntézu karotenoidů. Reziduální účinek v podmínkách příznivých pro růst může trvat až 8 týdnů po aplikaci.

Přípravek je absorbován výhonky klíčících semen. Citlivé plevele vyklíčí, ale rychle zežloutnou a zbarví se do světle růžova. Pokračujícím růstem nadzemních částí se bledé zbarvení rozšiřuje, rostliny nekrotizují a nakonec odumírají.

Flash 500 SC- rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
pšenice ozimá, ječmen ozimý chundelka metlice, plevele 2-děložné jednoleté 0,28 l/ha 200 – 400 l/ha AT preemergentně BBCH 0 – 9 postemergentně BBCH 10 – 21
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Flash 500 SC – spektrum účinku

Plevele citlivé: chundelka metlice, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, violka rolní, heřmánkovec přímořský

Plevele méně citlivé: výdrol řepky, heřmánek pravý, svízel přítula

Flash 500 SC -návod na použití

Přípravek se aplikuje na podzim preemergentně nebo časně postemergentně do počátku odnožování obilnin ( BBCH 21). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, optimálně od vzcházení až do prvních pravých listů, psárka polní a lipnice roční před fází odnožování.

Následné plodiny: Na podzim po sklizni plodiny lze pěstovat jako následné plodiny ozimé obilniny nebo řepku ozimou. Na jaře následujícího roku lze pěstovat obilniny, řepku jarní, cukrovku nebo slunečnici. Před výsevem následných plodin musí být půda zpracována do hloubky 25 cm a důkladně promísena.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.