Postřikový fungicidní přípravek na ochranu jádrovin proti strupovitosti.

Účinná látka difenoconazole 250 g/l
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 1 l

 

Difo 25% EC – mechanismus účinku

Difenzone je systémově působící fungicid s dlouhotrvajícím preventivním a kurativním účinkem. Účinná látka je rostlinou rozváděna translaminárně a akropetálně a vykazuje vedlejší účinnost na padlí jabloňové (Podosphaera leucotricha).

Difenzone – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
jádroviny strupovitost 0,2 l/ha 200 – 1000 l vody/ha 21 1. aplikace v myším oušku

 

Difenzone – návod na použití

Proti strupovitosti aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby, maximálně 4 x za sezónu.

Neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Přípravek lze kombinovat v TM se sirnatými přípravky, kontaktními fungicidy na bázi účinné látky captan, mancozeb, thiram.

Je také vhodným partnerem ke strobilurinovým přípravkům v boji proti rezistenci. Odolnost proti dešti 1 – 2 hodiny. Interval mezi ošetřeními dle infekčního tlaku je 1 – 2 týdny. Difenzone je schváleno do Integrované produkce a SISPO.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použitív ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku