Systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu, určený k ochraně pšenice, ječmene, řepky olejky a brambor proti houbovým chorobám.

Účinná látka azoxystrobin 250 g/l
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

Azuba – mechanismus účinku

Azuba s účinnou látkou azoxystrobin je širokospektrální systémový fungicid patřící do skupiny strobilurinů. Působí jako inhibitor mitochondriální respirace v houbách. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Je aktivní při velmi nízkých dávkách proti široké škále houbových patogenů.

Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo na počátku infekce.

Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3 – 8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“), což prokazatelně pozitivně ovlivňuje výnos a kvalitu.

Azuba – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
brambory kořenomorka bramborová, koletotrichové vadnutí brambor 3 l/ha 50 – 10 l/ha AT aplikace do půdy při výsadbě
ječmen hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná 0,8 l/ha 200 – 300 l/ha 35 od BBCH 30 do BBCH 59
pšenice braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová 0,8 l/ha 200 – 300 l/ha 35 od BBCH 30 do BBCH 59
řepka olejka hlízenka obecná, čerň řepková 1 l/ha 200 – 400 l/ha 21 od BBCH 60 do BBCH 69
Maximální počet aplikací v plodině: brambory 1x, ječmen, pšenice, řepka olejka 2x. Interval mezi aplikacemi 14 dní, u řepky olejky 21 dní.

 

Azuba – návod na použití

Brambory: přípravek se aplikuje při výsadbě speciálními aplikátory do brázd. Aplikační kapalina nesmí přímo zasáhnout vysazované hlízy. Na půdách s vysokým obsahem organické hmoty přípravek neúčinkuje.

Řepka olejka jarní: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost ≥ 3 °). Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

 

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ječmene, pšenice a řepky olejky.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.