Postřikový selektivní herbicid na hubení ježatky a dalších 1-letých trav a jednoletých dvouděložných plevelů v kukuřici.

 

Účinná látka nicosulfuron 40 g/l
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

 

Nciosh – mechanismus účinku

Nicosh je systémový selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin. Používá se k postemergentnímu hubení jedno a dvouděložných plevelů v kukuřici bez ohledu na její růstovou fázi za předpokladu, že plevelné rostliny nejsou zakryty listy kukuřice. Ideální podmínky pro aplikaci jsou dány intenzivní růstovou fází plevelů, vyšší teplotou a relativní vlhkostí vzduchu. K zastavení růstu plevelů dochází ihned po aplikaci. Odolnost vůči smyvu deštěm je v závislosti na vnějších podmínkách 1 – 2 hodiny.

Nicosh – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL
přípravek voda
kukuřice setá ježatka kuří noha, plevele jednoleté dvouděložné 1 l/ha 200 – 400 l/ha

 

 

Nicosh -návod na použití

Optimální termín hubení jednoletých plevelů je stádium 3 – 4 listů trav a stádium 2 – 4 listů dvouděložných plevelů.

Přípravkem Nicosh ošetřujeme kukuřici ve fázi 2 – 8 listů, než zakryje plevelné rostliny.

Následné plodiny – pšenici nebo ječmen lze pěstovat po orbě za 4 měsíce od aplikace.

Náhradní plodiny – v případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné po orbě zařadit pouze kukuřici.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.