Postřikový selektivní herbicid na hubení ježatky a dalších 1-letých trav a jednoletých dvouděložných plevelů v kukuřici.

Účinná látka: nicosulfuron 40 g/l

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

Nicosh – mechanismus účinku

Nicosh je systémový selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin. Používá se k postemergentnímu hubení jedno a dvouděložných plevelů v kukuřici bez ohledu na její růstovou fázi za předpokladu, že plevelné rostliny nejsou zakryty listy kukuřice.
Ideální podmínky pro aplikaci jsou dány intenzivní růstovou fází plevelů, vyšší teplotou a relativní vlhkostí vzduchu. K zastavení růstu plevelů dochází ihned po aplikaci. Odolnost vůči smyvu deštěm je v závislosti na vnějších podmínkách 1-2 hodiny.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: