Postřikový insekticidní přípravek na hubení živočišných škůdců v řepce olejce, hořčici a obilninách.

Účinná látka deltamethrin 2,5 % (25g/l)
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 1 l

Poleci – mechanismus účinku

Poleci je syntetický pyretroid s kontaktním účinkem. Živočišné škůdce hubí jako kontaktní a požerový jed s významným repelentním efektem. Je světlostabilní, což umožnuje jeho nasazení proti zdlouhavě nastupujícím škůdcům. Vyznačuje se velmi dobrou účinností za nízkých teplot, naopak aplikace při teplotě vyšší než 23 °C se nedoporučuje.

Poleci – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
řepka olejka,
hořčice bílá
dřepčíci, blýskáček řepkový, krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý, krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová 0,2 – 0,3 l/ha 300 – 400 l/vody ha AT možný TM s fungicidy
obilniny bejlomorka sedlová, kohoutci, mšice, vrtalky 0,2 – 0,3 l/ha 300 – 400 l/vody ha

AT

Nejvyšší počet aplikací v roce: 1x v řepce olejce i v obilninách.

 

Poleci – návod na použití

Řepka olejka:
Podle signalizace, proti dřepčíkům na řepce olejce a hořčici bílé se ošetřuje od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října.

Proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému na řepce olejce se ošetřuje při BBCH 30 – BBCH 35.

Proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce a hořčici bílé se ošetřuje na začátku prodlužovacího růstu a v době prosvítání prvních poupat až zakvétání.

Proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové na řepce olejce a hořčici bílé se ošetřuje v době maximálního letu dospělců ve fázi žlutého poupěte až plného květu.

Obilniny:
Bejlomorka sedlová se ošetřuje v době maximálního letu dle signalizace.

Proti kohoutkům ošetřujeme v průběhu líhnutí larev.

Proti mšicím se Poleci používá do konce květu.

Proti vrtalkám (Agromysidae) na obilninách se ošetřuje při výskytu prvních min na listech.

Přenašeči virové zakrslosti ozimého ječmene a ozimé pšenice se ošetřují 1 až 2 aplikacemi v době zjištěných prvních výskytů.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.