Regulátor růstu a vývoje na bázi emulgovatelného koncentrátu určený na zvýšení odolnosti proti poléhání ječmene a pšenice ozimé.

Účinná látka: trinexapak-ethyl 250 g/l (26,6% hm.)

NEXT je regulátor růstu a vývoje, který slouží na zvýšení odolnosti proti poléhání ječmene a pšenice ozimé. Obsahuje účinnou látku trinexapak-ethyl patřící do skupiny cyklohexandionů. Mechanismus účinku trinexapak-ethylu spočívá v zastavení syntézy giberelinů. Je přijímán převážně zelenými částmi rostlin a je rozváděn do meristematických pletiv. Brzdí prodlužování stonkových internodií. Brzdění růstu rostlin zvyšuje jejich odolnost vůči poléhání

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití

2) Škodlivý organismus, jiný účel použití

 

Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) Pozn. k dávkování

5) Umístění

6) Určení sklizně

Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 0,4   l/ha AT 1)  od 30 BBCH,
do 39 BBCH
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 0,8 l/ha AT 1) od 30 BBCH,
do 39 BBCH
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 0,5 l/ha AT 1) od 30 BBCH,
do 37 BBCH

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
ječmen 200 – 400 l/ha postřik 1x
pšenice 200 – 400 l/ha postřik 1x

Ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).
Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37).
Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím.
Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.
Neaplikujte na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: