Regulátor růstu a vývoje na bázi emulgovatelného koncentrátu určený na zvýšení odolnosti proti poléhání ječmene a pšenice ozimé.

Účinná látka trinexapac-ethyl 250 g/l
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 5 l

Next – mechanismus účinku

Next je regulátor růstu a vývoje, který slouží na zvýšení odolnosti proti poléhaní a zkrácení stébla ječmene a pšenice ozimé. Obsahuje účinnou látku trinexapac-ethyl patřící do skupiny cyklohexandionů. Mechanismus účinku trinexapac-ethylu spočívá v zastavení syntézy giberelinů. Je přijímán převážně zelenými částmi rostlin a je rozváděn do meristematických pletiv. Brzdí prodlužování stonkových internodií. Brzdění růstu rostlin zvyšuje jejich odolnost vůči poléhání.

Next – rozsah použití přípravku

Plodina  Účel použití Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 0,4 l/ha 200 – 400 l/ha AT BBCH 30 – 39
ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 0,8 l/ha 200 – 400 l/ha AT BBCH 30 – 39
ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 0,5 l/ha 200 – 400 l/ha AT BBCH 30 – 39
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Next – spektrum účinku

Zkrácení stébla, zvýšení odolnosti vůči poléhání, mohutnější kořenový systém, vyšší odolnost suchu a upevnění rostlin v půdě, vyšší příjem živin. Tyto faktory pozitivně ovlivňují kvalitativní a kvantitativní parametry sklizeného obilí.

Next – návod na použití

Ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37). Regulátor Next lze kombinovat s POR.

Nedoporučuje se TM se smáčedly, s ú. l. 2,4-D a carfentrazone-ethyl a u jarních ječmenů kombinace s regulátory s účinnou látkou CCC.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech, na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť. Srážky 1 hodinu po aplikaci již neovlivní účinnost přípravku. Intenzivní UV záření může zvýšit účinnost přípravku.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.