Postřikový insekticid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně řepky olejky proti blýskáčku řepkovému a révy vinné proti obaleči mramorovanému.

Účinná látka indoxakarb 300 g/kg
Formulace dispergovatelný mikrogranulát
Balení 1 kg

Sindoxa – mechanismus účinku

Přípravek Sindoxa je kontaktní a požerový insekticid pro použití v řepce a révě. Obsahuje indoxakarb, insekticid patřící do skupiny oxadiazinů, který působí na nervový systém hmyzu, blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím paralyzuje nervovou soustavu škodlivého organismu, expozice toxické dávky vede v důsledku ochrnutí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy.

Granprotec – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
řepka olejka blýskáček řepkový 0,085 kg/ha 400 – 800 l/ha 56 BBCH 51 – 59
réva vinná obaleč mramorovaný 0,1 kg/ha 400 – 800 l/ha 10 BBCH 53 – 61
Maximální počet aplikací v roce: řepka olejka 1x, réva vinná 2x.

 

Sindoxa – návod na použití

Sindoxa se v řepce aplikuje ve fázi zeleného až žlutého poupěte. Sindoxa působí na dospělce, účinkuje rovněž na ovicidní a larvální stádia. Má rychlý nástup účinku a působí i za vyšších teplot, kdy se prodlužuje účinnost. Z ošetřených ploch se neodpařuje a působí dlouhodobě. Odolnost proti smyvu deštěm je 30 min po aplikaci.

Na účinnou látku indoxakarb doposud nebyla zaznamenána rezistence blýskáčka řepkového.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku indoxakarb, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.