Postřikový insekticid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně řepky proti blýskáčku řepkovému a révy proti obaleči mramorovanému.

Název a množství účinné látky: indoxakarb 300 g/kg (30% hm.)

Přípravek Sindoxa je kontaktní a požerový insekticid pro použití v řepce a révě. Obsahuje indoxakarb, insekticid patřící do skupiny oxadiazinů, který působí na nervový systém hmyzu, blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím paralyzuje nervovou soustavu škodlivého organismu, expozice toxické dávky vede v důsledku ochrnutí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL

Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO

3) k OL

Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
řepka olejka blýskáček řepkový 0,085 kg/ha 56 od: 51 BBCH do: 59 BBCH
réva obaleč mramorovaný 0,1 kg/ha 10 od: 53 BBCH do: 61 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
řepka olejka 400-800 l/ha postřik 1x
réva 400-800 l/ha postřik, rosení 2x/rok 10-14 dnů