Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu ze skupiny pyretroidů k hubení živočišných škůdců v obilninách, a řepce olejce.

Účinná látka alfa-cypermethrin 100 g/l
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení 1 l

 

Fasthrin 10 EC – mechanismus účinku

Fasthrin 10 EC je nesystémový insekticid, který působí jako dotykový a požerový jed. Obsahuje účinnou látku alfa-cypermethrin patřící do skupiny pyrethroidů. Působí na centrální a periferní nervový systém už ve velmi nízkých dávkách. Přípravek je světlostabilní a na povrchu ošetřené rostliny má dlouhodobý reziduální účinek.

Fasthrin 10 EC – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
pšenice, ječmen, oves, žito, tritikale mšice 0,1 l/ha 200 – 500 l/ha 42 BBCH 09 – 75, max. 1x
řepka olejka blýskáček řepkový 0,1 l/ha 200 – 500 l/ha 14 BBCH 50 – 59, max. 2x

 

Fasthrin 10 EC – návod na použití

Porosty obilnin se ošetřují proti mšicím v době zjištění vajíček, nebo larev v porostu. Podzimní aplikace proti přenašečům viróz se provádí ihned po zjištění výskytu (BBCH 09 – 30).

Přípravek není systémový, proto je potřeba dostatečné množství vody k zabezpečení dobré pokryvnosti postřiku.

Fasthrin 10 EC je mísitelný s běžnými POR a hnojivy včetně DAMu.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použitív ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.