Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu ze skupiny pyretroidů k hubení živočišných škůdců v obilninách, a řepce olejce.

Název a množství účinné látky: alfa-cypermethrin 100 g/l (11,18 % hmot.)

FASTHRIN 10 EC je nesystémový insekticid, který působí jako dotykový a požerový jed. Obsahuje účinnou látku alfa-cypermethrin patřící do skupiny pyrethroidů. Působí na centrální a periferní nervový systém už ve velmi nízkých dávkách.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Poznámky k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
řepka olejka blýskáček řepkový 0,1 l/ha 14 1) od: 50 BBCH do: 59 BBCH
pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves mšice 0,1 l/ha 42 1) od: 09 BBCH,
do: 75 BBCH

OL (ochranná lhůta) je daná počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace sklizní

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
Interval
mezi aplikacemi
Řepka olejka 200-500 l/ha postřik 2x 7 dnů
pšenice, ječmen, oves, žito, tritikale 200–500 l/ha postřik 1x

Upřesnění použití:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (alfa-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, cypermethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: