Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v jarních a ozimých obilninách.

Název a množství účinné látky: MCPA 750 g/l (63,8 % hm.)

1) Plodina, oblast použití

2) Škodlivý organismus,

jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost OL

Poznámka

1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý plevele dvouděložné 1 l/ha AT

1) od: 31 BBCH, do: 39 BBCH

2) postemergentně

pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní, žito jarní plevele dvouděložné 1 l/ha AT 1) od: 13 BBCH, do: 32 BBCH
2) postemergentně

Dávka vody: 200 l/ha
Způsob aplikace: postřik
Max. počet aplikací v plodině: 1x

Upřesnění použití:
Plevele citlivé: penízek rolní, merlík bílý
Plevele méně citlivé: ptačinec žabinec, mák vlčí
Plevele musejí být v raných růstových fázích, aktivně rostoucí.
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: