Postřikový herbicidní přípravek proti dvouděložným plevelům v jarních a ozimých obilninách.

 

Účinná látka MCPA 750 g/l
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Balení 5 l

 

Emcee – mechanismus účinku

Emcee je postemergentní herbicid, který účinkuje na dvouděložné plevele v jarních (pšenice, ječmen, žito, oves) a ozimých (pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale) obilninách.

Obsahuje systémovou účinnou látku MCPA, která patří do chemické skupiny syntetických auxinů. Proniká do listů a kořenů, a následně je rozváděna do meristematických pletiv, kde nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně vede k uhynutí rostlin.

Emcee – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
ozimé obilniny: pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale plevele 2-děložné 1 l/ha 200 l/ha AT BBCH 31 – 39
jarní obilniny: pšenice, ječmen, žito, oves plevele 2-děložné 1 l/ha 200 l/ha AT BBCH 13 – 32
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

 

Emcee -návod na použití

Emcee účinkuje proti dvouděložným jednoletým i vytrvalým plevelům – penízek rolní, merlík bílý. Účinná látka MCPA spolehlivě kontroluje pcháč oset, svlačec, přesličku rolní, kokošku pastuší tobolku, výdrol řepky aj. Ideální termín pro likvidaci pcháče je fáze listové růžice až prodlužovací růst, tj. výška pcháče do 30 cm. Emcee je mísitelný s přípravky na bázi CCC a hnojivem DAM.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.