Fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva k ošetření osiva pšenice a ječmene proti houbovým chorobám.

Účinná látka:
Tebukonazol 25 g/l (2,38 % hmot.)

TEBSEME je mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva k ošetření osiva pšenice a ječmene proti houbovým chorobám postihujícím obiloviny. Ošetření semen mořidlem je první krok zaměřený na zlepšení zdraví rostlin, protože ovlivňuje počáteční vývoj rostlin. Je odpovědné za jejich stav, který umožňuje ovlivňovat úroveň výnosu během pozdějších fázích růstu a vývoje.

TEBSEME obsahuje účinní látku tebukonazol, systemický fungicid s preventivním a kurativním účinkem. Tebukonazol (stejně jako ostatní triazoly) působí na membránové funkce houby a inhibuje biosyntézu vzniku sterolů. To způsobí disfunkci membrány, což vede k hromadění mastných kyselin a dalším oslabujícím efektům.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
ječmen sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, plíseň sněžná, fuzariózy 0,12 l/100 kg AT 4) výsevek max. 200 kg/ha
pšenice sněti mazlavé, plíseň sněžná, fuzariózy 0,12 l/100 kg AT 4) výsevek max. 200 kg/ha

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace
pšenice, ječmen podle typu mořičky moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: