Postřikový fungicidní přípravek ve formě vodoroz-pustných granulí se systémovým účinkem určený proti hlízence obecné a alternariové skvrnitosti v řepce olejce.

Účinná látka: boskalid 500 g/kg

Formulace: dispergovatelný mikrogranulát (WG)

Balení: 5 kg

Royalty – mechanismus účinku

Royalty je systémově působící fungicid s účinnou látkou boskalid, patřící do skupiny anilidy, který do rostliny proniká přes listový povrch a účinná látka je pak rozváděna akropetálně pletivy rostlin.Royalty brání klíčení spor, prodlužování a růstu mycelia a sporulaci. Účinek aktivní látky boskalid spočívá v tom, že na molekulární úrovni inhibuje enzym SDH, který je součástí Krebsova (citrátového) cyklu a také patří do skupiny fl avoproteinů, které vnášejí elekt-rony do mitochondrií v dýchacím řetězci. Inhibicí SDH ovlivňuje tok uhlíku v rozhodují-cích metabolitech i množství ATP. Snížení množství stavebních látek pro aminokyseliny a cukry s redukcí množství energie významně zasahuje do růstových a životních pochodů buňky.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: