Postřikový fungicidní přípravek na ochranu révy vinné proti padlí.

Účinná látka myclobutanil 200 g/l
Formulace emulze typu olej/voda (EW)
Balení 1 l

Misha 20 EW – mechanismus účinku

Misha 20 EW je systémový fungicid s preventivním a kurativním účinkem na ochranu révy vinné proti padlí (Uncinula necator).

Obsahuje účinnou látku myclobutanil ze skupiny triazolů, který inhibuje biosyntézu ergosterolu, jenž je rozhodující složkou buněčných membrán hub. Nejsou-li tyto membrány schopny růst, je růst houby zablokován.

Myclobutanil je širokospektrální ú. l. s účinkem na padlí révové, jabloňové, broskvoňové, jahodníkové, strupovitost jádrovin, moniliový úžeh, skvrnitosti a hnědnutí listů na peckovinách a další houbové choroby.

Účinná látka přípravku Misha 20 EW rychle proniká do pletiv a již 1 hodinu po aplikaci je plně odolná vůči smyvu deštěm.

Misha 20 EW – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
réva vinná padlí révové 0,12 – 0,23 l/ha 400 – 1000 l vody/ha 14 při nebezpečí infekce, podle výskytu
Přípravek se aplikuje max. 2x za sezónu.

 

Misha 20 EW – návod na použití

Misha 20 EW se aplikuje 1 – 2 x před květem. Následné aplikace po odkvětu, zejména na konci postřikové sezóny, kdy Misha 20 EW významně redukuje tvorbu plodnic hub, které tvoří zdroj primární infekce v následující sezóně. Interval mezi aplikacemi volíme dle infekčního tlaku a lokálních podmínek v rozsahu 7 – 14 dní.

Přípravek Misha 20 EW je mísitelný s běžnými POR a rostlinami je dobře snášen. Je vhodný partner kontaktních fungicidů a jako přerušovač sledu strobilurinových přípravků, kdy brání vzniku rezistence.

Fungicid Misha 20 EW je vhodný pro integrovanou produkci a SISPO, je relativně neškodný pro užitečné organismy a včely.

 

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.