Fungicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou určený pro ošetření rzi pšeničné, rzi plevové a braničnatky pšeničné v ozimé pšenici.

Účinná látka: cyprokonazol 100 g/l (10,22% hm.)

KEYPRO širokospektrální fungicid sloužící k ochraně pšenice ozimé. Obsahuje účinnou látku cyprokonazol, která patří do skupiny triazolových inhibitorů ergosterol-biosyntézy (EBI). Cyprokonazol proniká do rostliny a je distribuován akropetálně mízou. Na houbového patogena působí během penetrace a během tvorby haustórií. Cyprokonazol brání rozvoji plísní blokováním biosyntézy buněčných membrán.

 Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
Pšenice ozimá rez pšeničná, rez plevová, braničnatka pšeničná 1 l/ha 35 1) Od 31 BBCH, do 69 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
pšenice 200-400 l/ha postřik 2x 21 dnů

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné průměrné účinnosti.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: