Fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva pšenice ozimé a ječmene proti houbovým chorobám.

Účinná látka: difenokonazol 30 g/l (3,02 % hmot.)

INTEREST je mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu k ochraně osiva ozimé pšenice a ozimého a jarního ječmene proti houbovým chorobám. Ošetření semen mořidlem je první krok zaměřený na zlepšení zdraví rostlin, protože ovlivňuje počáteční vývoj rostlin. Je odpovědné za jejich stav, který umožňuje ovlivňovat úroveň výnosu během pozdějších fázích růstu a vývoje.

INTEREST obsahuje účinní látku difenokonzol, která je systemický fungicid s preventivním a kurativním účinkem. Difenokonazol (stejně jako ostatní triazoly) působí na membránové funkce houby a inhibuje biosyntézu vzniku sterolů. To způsobí disfunkci membrány, což vede k hromadění mastných kyselin a dalším oslabujícím efektům.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ

1) Plodina, oblast použití

2) Škodlivý organismus, jiný účel použití

 

Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
ječmen pruhovitost ječná 2 l/t AT 4) výsevek 180 kg osiva/ha
pšenice ozimá sněť mazlavá pšeničná, sněť prašná pšeničná 2 l/t AT 4) výsevek 180 kg osiva/ha

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace
ječmen, pšenice podle typu mořičky moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: