Širokospektrální fungicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou, určený k ochraně pšenice a ječmene proti listovým a klasovým chorobám, kukuřice, řepky olejky, chřestu a rajčat proti houbovým chorobám.

Účinné látky azoxystrobin 250 g/l; 23,45 % hmot
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Balení 5 l

 

Azyl – mechanismus účinku

Azyl s účinnou látkou azoxystrobin je širokospektrální stémový fungicid patřící do skupiny strobilurinů. Působí jako inhibitor mitochondriální respirace v houbách. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Je aktivní při velmi nízkých dávkách proti široké škále houbových patogenů.

Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo na počátku infekce.

Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3 – 8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“), což prokazatelně pozitivně ovlivňuje výnos a kvalitu.

 

Azyl – rozsah použití přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Poznámka
přípravek voda
pšenice braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná 0,8 l/ha 100 – 300 l vody/ha 35 BBCH 31-69
ječmen rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene 0,8 l/ha 100 – 300 l vody/ha 35 BBCH 31-59
řepka olejka hlízenka obecná, čerň řepková 1 l/ha 100 – 500 l vody/ha 21 BBCH 31-59
Maximální počet aplikací v plodině 1x.

 

Azyl – návod na použití

Účinná látka azoxystrobin spolehlivě kontroluje široké spektrum chorob (braničnatka plevová a pšeničná, rez pšeničná a ječná, hnědá skvrnitost ječmene a další).

V obilninách se ochrana listů a klasů provádí preventivně, nejpozději na začátku infekce. V postřikovém sledu je Azyl ideální v T2 aplikaci. Optimální časování aplikace je ochrana praporcového listu (BBCH 39) a na začátku metání.

Azyl také vykazuje vedlejší účinnost proti fuzariózam klasů pšenice ozimé.

Azyl je ideální partner do kombinací s azoly.

Doporučený termín pro ošetření řepky olejky proti hlízence obecné a černi řepkové je ve fázi kvetení až plného květu.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.