Systémový fungicidní přípravek ve formě suspenz-ního koncentrátu určený k ochraně obilnin, řepky a kukuřice proti houbový m chorobám.

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

Azyl – mechanismus účinku

Azyl s účinnou látkou azoxystrobin je širokospektrální stémový fungicid patřící do sku-piny strobilurinů. Působí jako inhibitor mitochondriální respirace v houbách. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Je aktivní při velmi nízkých dávkách proti široké škále houbových patogenů. Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3 – 8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“), což prokazatelně pozitivně ovlivňuje výnos a kvalitu.

Stáhněte si etiketu a bezpečnostní list: